Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Dotacja dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności

Ogłoszono nabór w ramach wniosków na rozpoczęcie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem wdrożenie innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP planującym bądź prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” obejmującej gminy: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, […]

(więcej…)

Projekt Polskie Mosty Technologiczne sposobem na ekspansję zagraniczną

Trwający od trzech lat program Polskie Mosty Technologiczne zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe w procesie internacjonalizacji, czyli wprowadzania produktów na rynki zagraniczne. Innowacyjna usługa, produkt czy technologia może zostać wsparta wypracowaną strategią ekspansji, wysokiej jakości usługami doradczo-szkoleniowymi oraz dofinansowaniem wydatków na danym pozaunijnym rynku zagranicznym. Celem poddziałania 3.3.1 POIR Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest przyśpieszenie […]

(więcej…)

DOTACJA NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA

10 września został ogłoszony konkurs w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmujący wsparcie w zakupie i wdrożeniu innowacyjnych technologii. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup praw autorskich do oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Poziom dofinansowania wyniesie nawet 70% wydatków objętych pomocą de minimis.

(więcej…)

Wprowadzenie produktów na zagraniczne rynki

18 października wystartuje kolejny nabór w programie dotyczącym sfinansowania kosztów wprowadzenia na nowe zagraniczne rynki produktów i usług przez firmy reprezentujące Polskę Wschodnią. Działalność musi być prowadzona na obszarze jednego z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

(więcej…)

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z BGK

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

(więcej…)

Dofinansowanie cyfryzacji Polskich przedsiębiorstw

6 września zostanie ogłoszony ostatni tegoroczny nabór w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmujący wsparcie dedykowane na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa. Dotacja może zostać przeznaczona np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do […]

(więcej…)

Pożyczka Branżowa

Najnowszym instrumentem wsparcia zwrotnego dedykowanemu niwelowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 jest Pożyczka Branżowa.

(więcej…)

Pożyczka Obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.

(więcej…)

Pakiet Pożyczek Regionalnych: Obrotowa, Duża Inwestycyjna, Hipoteczna

Pozostałe wsparcie stanowią mikropożyczki do 100 tys. zł, pożyczki obrotowe do 250 tys. zł, pożyczki hipoteczne do 1 mln zł, pożyczki inwestycyjne do 1 mln zł lub 2 mln zł na 7 lat z korzystnym oprocentowaniem. Poręczenia m.in. kredytów, leasingów do 1,5 mln zł.

(więcej…)

Pożyczka Płynnościowa (dedykowana COVID-19)

Projekt w obecnej formie został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Instytucja przyjmują wnioski do wyczerpania środków.

(więcej…)

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań w zakresie tego Pakietu wynosi miliard złotych. Środki pochodzą przede wszystkim z funduszy europejskich.

(więcej…)

Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

(więcej…)

Dotacje dla firm, które odnotowały spadek przychodów

31 maja ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie Dolnego Śląska, który odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w porównaniu rok do roku. Poziom dofinansowania wynosi 80% wartości projektu!

(więcej…)

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

dofinansowanie do wynagrodzeń

(więcej…)

Dotacje na finansowanie projektów B+R w 2021 roku

Szybka ścieżka dotacje b+r

Szybka ścieżka to największy krajowy program na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. W 2021 roku zaplanowano jeden konkurs w ramach Szybkiej […]

(więcej…)