Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

dofinansowanie do wynagrodzeń

(więcej…)

Dotacje na finansowanie projektów B+R w 2021 roku

Szybka ścieżka dotacje b+r

Szybka ścieżka to największy krajowy program na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. W 2021 roku zaplanowano jeden konkurs w ramach Szybkiej […]

(więcej…)

Rozwój działalności w ramach LGD Lider A4

Ogłoszono nabór w ramach wniosków na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem wdrożenie innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” obejmującej gminy: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw […]

(więcej…)

GO TO BRAND EXPO DUBAJ

Go-to-brand-2020

Dofinansowanie ekspansji zagranicznej na rynki Bliskiego Wschodu poprzez wsparcie udziału w targach międzynarodowych Expo Dubaj 2020. W ramach tegorocznego poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych […]

(więcej…)

Dotacja na zakup maszyn i urządzeń dla firm z Dolnego Śląska!

22 września ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich […]

(więcej…)

Dotacje na zakup sprzętu i maszyn dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

1.5 zit aglomeracja wałrzbyska dotacja wałbrzych

Konkurs dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich 35 procent. Dofinansowaniu podlega zakup sprzętu i maszyn oraz wartości niematerialno-prawnych. Nabór rozpocznie się już 27 października i potrwa do końca listopada. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego.

(więcej…)

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

pożyczki obrotowe mśp

pożyczka obrotowa przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Jeśli Twoja firma odnotowała stratę i posiada deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 roku osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, możesz skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik […]

(więcej…)

Pomoc dla firm dotkniętych pandemią COVID-19

pakiet pomocy w walce z skutkami pandemii

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie […]

(więcej…)

Bony na innowacje dla sektora MŚP na zakup usług B+R

Bony na innowacje obrazek

Od 20 marca do 30 września 2020 roku trwa nabór w ramach I etapu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu Bony na innowacje dla MŚP. Celem I etapu konkursu jest wspieranie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub […]

(więcej…)

Niskooprocentowana Pożyczka i Mikropożyczka Rozwojowa.

niskooprocentowane pożyczki

Niskooprocentowana pożyczka to świetna okazja do realizacji celów inwestycyjnych. Wiele firm nie jest zainteresowanych dotacjami ze względu na znaczny stopień skomplikowania procedury ubiegania się o dotację, potencjalnie bardzo dużą konkurencję – i ze względu na obawy związane z czasochłonnością procesu przyznawania dotacji, a następnie jej rozliczania. W związku z powyższym obserwujemy zwiększanie skłonności firm i […]

(więcej…)

Jak pozyskać dotacje na badania i rozwój? Szybka ścieżka – badania B+R.

Szybka ścieżka to największy krajowy program na finansowanie projektów B+R. Dotacje na badania i rozwój można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotacje obejmują także prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. W 2020 roku zaplanowano […]

(więcej…)

Tarcza finansowa. Jak pozyskać środki dla mikro, makro oraz średniej firmy?

tarcza-antykryzysowa-pfr

Tarcza antykryzysowa – tarcza finansowa, czyli nowa forma wsparcia dla Polskich przedsiębiorców.  Jeśli Wasze przedsiębiorstwo spełnia warunki ujęte w pierwszym punkcie (I. WARUNKI OBLIGATORYJNE) może uzyskać pomoc w ramach subwencji. Jeśli Wasze przedsiębiorstwo nie spełnia wymagań obligatoryjnych udziału w programie „tarcza finansowa”, zachęcamy do podzielenia się informacjami zawartymi w artykule z rodziną lub przyjaciółmi. Zachęcamy do […]

(więcej…)

Dofinansowanie ekspansji zagranicznej dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

dofinansowanie ekspansji zagranicznej, eksport produktów, Internacjonalizacja MŚP

Celem programu, którego nabór wystartował 7 kwietnia jest internacjonalizacja przedsiębiorstw reprezentujących pięć województw na bloku wschodnim Polski. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 800 tysięcy złotych na opracowanie strategii eksportowej i innych usług doradczych związanych z ekspansją zagraniczną, w tym zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy sfinansowania udziału w targach, wystawach, misjach […]

(więcej…)

Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

25 marca 2020 rozpocznie się kolejna edycja naboru wniosków w działaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek. Jest to największy dostępny na terenie całej Polski program dotacyjny, z alokacją 750 mln zł, poświęcony wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla projektów wpisujących […]

(więcej…)

Dotacje dla przedsiębiorczych kobiet!

jak otrzymać dofinansowanie na rozwój firmy dla kobiet?

Obecnie trwa III edycja Funduszy Norweskich i EOG. Podobnie jak w poprzednich edycjach Polska jest największym beneficjentem tych środków. O prawie 100 milionów euro z programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” mogą ubiegać się przedsiębiorcy na wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów czy usług w ramach wsparcia z Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. […]

(więcej…)