Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku Stanów Zjednoczonych

1 kwietnia został ogłoszony pierwszy tegoroczny nabór wniosków w programie Polskie Mosty Technologiczne. Nabór, który potrwa do 16 maja, przewiduje dofinansowanie działań internacjonalizacyjnych na rynku Stanów Zjednoczonych. Wsparcie finansowe można przeznaczyć na eksperckie usługi doradcze, np. marketingowe lub prawne, niezbędne do wypracowania strategii ekspansji zagranicznej, jak również udział w imprezach targowych, działania związane z projektowaniem […]

(więcej…)

Dotacja dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności Kąty, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów.

Jeszcze w lutym zostanie ogłoszony nabór wniosków na rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” obejmującej gminy: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na […]

(więcej…)

Dotacja dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności

Ogłoszono nabór w ramach wniosków na rozpoczęcie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem wdrożenie innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP planującym bądź prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” obejmującej gminy: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, […]

(więcej…)

Projekt Polskie Mosty Technologiczne sposobem na ekspansję zagraniczną

Trwający od trzech lat program Polskie Mosty Technologiczne zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe w procesie internacjonalizacji, czyli wprowadzania produktów na rynki zagraniczne. Innowacyjna usługa, produkt czy technologia może zostać wsparta wypracowaną strategią ekspansji, wysokiej jakości usługami doradczo-szkoleniowymi oraz dofinansowaniem wydatków na danym pozaunijnym rynku zagranicznym. Celem poddziałania 3.3.1 POIR Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest przyśpieszenie […]

(więcej…)

DOTACJA NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA

10 września został ogłoszony konkurs w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmujący wsparcie w zakupie i wdrożeniu innowacyjnych technologii. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup praw autorskich do oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Poziom dofinansowania wyniesie nawet 70% wydatków objętych pomocą de minimis.

(więcej…)

Wprowadzenie produktów na zagraniczne rynki

18 października wystartuje kolejny nabór w programie dotyczącym sfinansowania kosztów wprowadzenia na nowe zagraniczne rynki produktów i usług przez firmy reprezentujące Polskę Wschodnią. Działalność musi być prowadzona na obszarze jednego z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

(więcej…)

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z BGK

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

(więcej…)

Dofinansowanie cyfryzacji Polskich przedsiębiorstw

6 września zostanie ogłoszony ostatni tegoroczny nabór w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmujący wsparcie dedykowane na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa. Dotacja może zostać przeznaczona np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do […]

(więcej…)

Pożyczka Branżowa

Najnowszym instrumentem wsparcia zwrotnego dedykowanemu niwelowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 jest Pożyczka Branżowa.

(więcej…)

Pożyczka Obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.

(więcej…)

Pakiet Pożyczek Regionalnych: Obrotowa, Duża Inwestycyjna, Hipoteczna

Pozostałe wsparcie stanowią mikropożyczki do 100 tys. zł, pożyczki obrotowe do 250 tys. zł, pożyczki hipoteczne do 1 mln zł, pożyczki inwestycyjne do 1 mln zł lub 2 mln zł na 7 lat z korzystnym oprocentowaniem. Poręczenia m.in. kredytów, leasingów do 1,5 mln zł.

(więcej…)

Pożyczka Płynnościowa (dedykowana COVID-19)

Projekt w obecnej formie został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Instytucja przyjmują wnioski do wyczerpania środków.

(więcej…)

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań w zakresie tego Pakietu wynosi miliard złotych. Środki pochodzą przede wszystkim z funduszy europejskich.

(więcej…)

Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

(więcej…)

Dotacje dla firm, które odnotowały spadek przychodów

31 maja ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie Dolnego Śląska, który odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w porównaniu rok do roku. Poziom dofinansowania wynosi 80% wartości projektu!

(więcej…)