Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Jak pozyskać dotacje na badania i rozwój? Szybka ścieżka – badania B+R.

szybka ścieżka dotacja na badania i rozwój

Szybka ścieżka to największy krajowy program na finansowanie projektów B+R. Dotacje na badania i rozwój można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotacje obejmują także prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. W 2020 roku zaplanowano […]

(więcej…)

Tarcza finansowa. Jak pozyskać środki dla mikro, makro oraz średniej firmy?

tarcza-finansowa-tarcza-antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa – tarcza finansowa, czyli nowa forma wsparcia dla Polskich przedsiębiorców.  Jeśli Wasze przedsiębiorstwo spełnia warunki ujęte w pierwszym punkcie (I. WARUNKI OBLIGATORYJNE) może uzyskać pomoc w ramach subwencji. Jeśli Wasze przedsiębiorstwo nie spełnia wymagań obligatoryjnych udziału w programie „tarcza finansowa”, zachęcamy do podzielenia się informacjami zawartymi w artykule z rodziną lub przyjaciółmi. Zachęcamy do […]

(więcej…)

Dofinansowanie ekspansji zagranicznej dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

dofinansowanie ekspansji zagranicznej, eksport produktów, Internacjonalizacja MŚP

Celem programu, którego nabór wystartował 7 kwietnia jest internacjonalizacja przedsiębiorstw reprezentujących pięć województw na bloku wschodnim Polski. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 800 tysięcy złotych na opracowanie strategii eksportowej i innych usług doradczych związanych z ekspansją zagraniczną, w tym zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy sfinansowania udziału w targach, wystawach, misjach […]

(więcej…)

Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Frame 70

25 marca 2020 rozpocznie się kolejna edycja naboru wniosków w działaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek. Jest to największy dostępny na terenie całej Polski program dotacyjny, z alokacją 750 mln zł, poświęcony wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla projektów wpisujących […]

(więcej…)

Dotacje dla przedsiębiorczych kobiet!

jak otrzymać dofinansowanie na rozwój firmy dla kobiet?

Obecnie trwa III edycja Funduszy Norweskich i EOG. Podobnie jak w poprzednich edycjach Polska jest największym beneficjentem tych środków. O prawie 100 milionów euro z programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” mogą ubiegać się przedsiębiorcy na wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów czy usług w ramach wsparcia z Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. […]

(więcej…)

Jak uzyskać dofinansowanie eksportu?

dofinansowanie eksportu, mapa, ekspansja zagraniczna

Dofinansowanie eksportu zagranicznego poprzez wsparcie udziału w targach międzynarodowych: kosztów przelotu, diet i zakwaterowania, budowy stoisk czy prowadzenia działań promocyjnych w ramach konkursu „Go to brand”. Celem programu Go to Brand jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Konkurs obejmuje wsparcie promocji marek produktowych, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, […]

(więcej…)

Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi

współpraca przedsiębiorstw, mikroskop, dotacje na usługi badawcze

Jednym z najważniejszych wyzwań nowoczesnej gospodarki jest tworzenie partnerstw i podejmowanie współpracy międzysektorowej. Jej przykładem jest współdziałanie biznesu z uczelniami, przybierające różne formy, dostosowane do potrzeb i możliwości obu stron. Od 22 marca do 28 listopada 2019 rok trwa nabór w ramach realizacji pierwszego etapu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu Bony na innowacje. Konkurs […]

(więcej…)

Eksport polskich przedsiębiorstw – dofinansowanie działalności

transport, eksport towarów, dofinansowanie ekspansji, wsparcie działalności, dofinansowanie

Wsparcie działań internacjonalizowanych, u boku dofinansowania prac badawczo-rozwojowych i projektów innowacyjnych, jest najpopularniejszą formą przyznawania dotacji i daje przedsiębiorcom rokrocznie szereg możliwości pozyskania finansowego wsparcia na eksport produktów i towarów. W ramach konkursów dedykowanych ekspansji zagranicznej Wnioskodawcy mogą liczyć na największy procent dofinansowania oraz największą liczbę form wsparcia. Niemal każdego roku w większości województw można […]

(więcej…)

Dotacje na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych

dotacje na technologie komunikacyjne w przedsiębiorstwie

Dotacje na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych to konkurs na który ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego w działaniu 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa opolskiego.

(więcej…)

Nabór Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3

notebook-2386034_960_720

Wystartował nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, dotyczący wsparcia rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP w postaci grantów na doradztwo. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich konkurencyjności poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów (w formie refundacji). Poziom dofinansowania wynosi 85 proc., natomiast maksymalna wysokość grantu, w zależności od operatorów, […]

(więcej…)

Dotacje na profesjonalne usługi proinnowacyjne

dotacje unijne na usługi proinnowacyjne

Dotacje dla przedsiębiorstw na profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu to konkurs, którego nabór ogłoszono w marcu. Celem konkursu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich aktywności badawczo-rozwojowej. Wsparcie to powinno przyczyniać się do wspierania procesów innowacji i efektywniejszego wykorzystania potencjału rozwojowego w przedsiębiorstwach. 

(więcej…)

Dotacje na wsparcie innowacyjności w sektorze MŚP na Śląsku

innowacje-mśp-dotacje

W styczniu ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”. Konkurs dotyczy wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich 35 procent.

(więcej…)

Dotacje na tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Projekt bez tytułu (17)

Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” obejmujący całe województwo dolnośląskie. Konkurs dotyczy aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie i rozwijanie działalności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami […]

(więcej…)

Dofinansowanie ekspansji zagranicznej

Projekt bez tytułu (13)

Celem programu Go to Brand jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Konkurs obejmuje wsparcie promocji marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania […]

(więcej…)

Ponadnarodowa mobilność uczniów

wyjazdy-zagraniczne-uczniów-dofinansowania-unijjne

W odpowiedzi na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs, dedykowany uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie oświaty. Konkurs ten skierowany jest do szkół podstawowych (uczniów od klasy 6) oraz ponadpodstawowych opisanych poniżej oraz do szkół artystycznych.

(więcej…)