Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie dla płatników składek ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił coroczny konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy. Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą: poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 […]

(więcej…)

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PLANUJĄCYCH WDROŻYĆ WYNIKI PRAC B+R

19 stycznia 2023 roku opublikowano znaczną część harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na rok bieżący. W ramach programu wnioskodawcy będą mieli okazję otrzymać m. in. wsparcie w przeprowadzeniu procesu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz rozpoczęciu współpracy nauki z biznesem. Znaczna pula środków unijnych trafiła do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), zawierającego w sumie 27 […]

(więcej…)

DOTACJE DLA FIRM DOTKNIĘTYCH PRZEZ BREXIT

15 lipca 2022 roku ruszyła pierwsza runda naboru do specjalnego programu Re_Open UK, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom poradzić sobie z negatywnymi skutkami brexitu. Łączna kwota środków, które w ramach Re_Open UK zostaną przeznaczone dla polskich przedsiębiorców to 115 126 279 euro.

(więcej…)

DOTACJE NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI W SEKTORZE MŚP W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Ogłoszono ostatni w tym roku nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie II.3.1 „Innowacje w MŚP”. Konkurs dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. W ramach konkursu można sfinansować zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Poziom dofinansowania może wynieść […]

(więcej…)

Polska Strefa Inwestycji, czyli ulga podatkowa na realizację nowej inwestycji

Polska Strefa Inwestycji to wprowadzony w 2018 roku instrument wsparcia dla inwestorów, dzięki któremu można uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Program umożliwia przedsiębiorstwom z całego kraju uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat w związku z realizacją nowej inwestycji.

(więcej…)

Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

11 października br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawili założenia pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. W trakcie spotkania ogłoszono nabór wniosków do pilotażu – wnioski będzie można składać od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. Program jest finansowany ze środków PARP, a jego budżet to […]

(więcej…)

Dotacja na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

Ogłoszono konkurs w ramach pierwszego działania z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na lata 2022-2027 Działanie 1 6.4 „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”. Konkurs jest dedykowany rolnikom, ale również mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Maksymalna kwota wsparcia wynosi od 3 […]

(więcej…)

DOTACJE NA ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ DLA USŁUG ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Od 7 lipca br. można składać wnioski o wsparcie w ramach działania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W obecnym naborze rozszerzono zakres usług objętych wsparciem. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji […]

(więcej…)

DOTACJE DO 160 000 ZŁ DLA FIRM Z BRANŻY „CZASU WOLNEGO” W WOJ. POMORSKIM.

Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020  w ramach działania REACT-EU obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany mikro i małym firmom prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego, który należą do branży „czasu wolnego”. Poziom dofinansowania wynosi 70% wartości projektu!

(więcej…)

Do 300 000 zł dotacji w województwie łódzkim – React EU.

26 lipca ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie województwa łódzkiego, który odnotowały co najmniej 15-procentowy spadek obrotów w porównaniu roku 2021 do roku 2019. Poziom dofinansowania wynosi 85% wartości projektu!

(więcej…)

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku Stanów Zjednoczonych

1 kwietnia został ogłoszony pierwszy tegoroczny nabór wniosków w programie Polskie Mosty Technologiczne. Nabór, który potrwa do 16 maja, przewiduje dofinansowanie działań internacjonalizacyjnych na rynku Stanów Zjednoczonych. Wsparcie finansowe można przeznaczyć na eksperckie usługi doradcze, np. marketingowe lub prawne, niezbędne do wypracowania strategii ekspansji zagranicznej, jak również udział w imprezach targowych, działania związane z projektowaniem […]

(więcej…)

Dotacja dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności Kąty, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów.

Jeszcze w lutym zostanie ogłoszony nabór wniosków na rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” obejmującej gminy: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na […]

(więcej…)

Dotacja dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności

Ogłoszono nabór w ramach wniosków na rozpoczęcie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem wdrożenie innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP planującym bądź prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” obejmującej gminy: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, […]

(więcej…)

Projekt Polskie Mosty Technologiczne sposobem na ekspansję zagraniczną

Trwający od trzech lat program Polskie Mosty Technologiczne zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe w procesie internacjonalizacji, czyli wprowadzania produktów na rynki zagraniczne. Innowacyjna usługa, produkt czy technologia może zostać wsparta wypracowaną strategią ekspansji, wysokiej jakości usługami doradczo-szkoleniowymi oraz dofinansowaniem wydatków na danym pozaunijnym rynku zagranicznym. Celem poddziałania 3.3.1 POIR Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest przyśpieszenie […]

(więcej…)

DOTACJA NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA

10 września został ogłoszony konkurs w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmujący wsparcie w zakupie i wdrożeniu innowacyjnych technologii. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup praw autorskich do oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Poziom dofinansowania wyniesie nawet 70% wydatków objętych pomocą de minimis.

(więcej…)