Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z BGK

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

(więcej…)

Dofinansowanie cyfryzacji Polskich przedsiębiorstw

6 września zostanie ogłoszony ostatni tegoroczny nabór w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmujący wsparcie dedykowane na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa. Dotacja może zostać przeznaczona np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do […]

(więcej…)

Pożyczka Branżowa

Najnowszym instrumentem wsparcia zwrotnego dedykowanemu niwelowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 jest Pożyczka Branżowa.

(więcej…)

Pożyczka Obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.

(więcej…)

Pakiet Pożyczek Regionalnych: Obrotowa, Duża Inwestycyjna, Hipoteczna

Pozostałe wsparcie stanowią mikropożyczki do 100 tys. zł, pożyczki obrotowe do 250 tys. zł, pożyczki hipoteczne do 1 mln zł, pożyczki inwestycyjne do 1 mln zł lub 2 mln zł na 7 lat z korzystnym oprocentowaniem. Poręczenia m.in. kredytów, leasingów do 1,5 mln zł.

(więcej…)

Pożyczka Płynnościowa (dedykowana COVID-19)

Projekt w obecnej formie został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Instytucja przyjmują wnioski do wyczerpania środków.

(więcej…)

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań w zakresie tego Pakietu wynosi miliard złotych. Środki pochodzą przede wszystkim z funduszy europejskich.

(więcej…)

Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

(więcej…)

Dotacje dla firm, które odnotowały spadek przychodów

31 maja ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie Dolnego Śląska, który odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w porównaniu rok do roku. Poziom dofinansowania wynosi 80% wartości projektu!

(więcej…)

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

dofinansowanie do wynagrodzeń

(więcej…)

Dotacje na finansowanie projektów B+R w 2021 roku

Szybka ścieżka dotacje b+r

Szybka ścieżka to największy krajowy program na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. W 2021 roku zaplanowano jeden konkurs w ramach Szybkiej […]

(więcej…)

Rozwój działalności w ramach LGD Lider A4

Ogłoszono nabór w ramach wniosków na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem wdrożenie innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” obejmującej gminy: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw […]

(więcej…)

GO TO BRAND EXPO DUBAJ

Go-to-brand-2020

Dofinansowanie ekspansji zagranicznej na rynki Bliskiego Wschodu poprzez wsparcie udziału w targach międzynarodowych Expo Dubaj 2020. W ramach tegorocznego poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych […]

(więcej…)

Dotacje na zakup sprzętu i maszyn dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

1.5 zit aglomeracja wałrzbyska dotacja wałbrzych

Konkurs dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich 35 procent. Dofinansowaniu podlega zakup sprzętu i maszyn oraz wartości niematerialno-prawnych. Nabór rozpocznie się już 27 października i potrwa do końca listopada. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego.

(więcej…)

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

pożyczki obrotowe mśp

pożyczka obrotowa przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Jeśli Twoja firma odnotowała stratę i posiada deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 roku osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, możesz skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik […]

(więcej…)