Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

INTERIM MANAGEMENT
dotacje unijne

INTERIM MANAGEMENT

Czasowe zarządzanie • Manager do wynajęcia
Zgodnie z definicją przytoczoną przez Stowarzyszenie Interim Managers, Interim Management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz organizacji, realizowane przez osobę fizyczną (Interim Managera), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku - w odniesieniu do zamierzonego efektu. Najważniejszym aspektem pracy Interim Managera jest podniesienie wartości organizacji w danym obszarze i realizacja konkretnego celu.
dotacje unijne projekty
Interim management to czasowe zarządzanie na zlecenie. Działania prowadzone w ramach tego podejścia opierają się na trzech filarach:

• zdefiniowanym celu
• określonym zakresie działań
• współpracy organizacji z Interim Managerem

“Interim Manager realizuje wyzwania biznesowe określone w konkretnym horyzoncie czasowym, Consultant mówi jak je zrealizować, a Pracownik pomaga je zrealizować”
Zatrudnienie Interim Managera. Korzyści dla firmy.
Optymalizacja kosztów
• brak kosztów związanych ze stałym zatrudnieniem
• rozliczenie wg faktury VAT
• brak urlopów, dodatków itp.
Osiągnięcie celów
– sprawne i efektywne realizowanie ustalonych wcześniej zadań
– wynagrodzenie oparte o efekty współpracy
Elastyczność
– możliwość współpracy 1/2/3 dni w tygodniu, w zależności od potrzeb
– dobór dogodnej formy umowy
Niezależność
– autorytet
– obiektywizm
– mandat do wprowadzania zmian
– świeże spojrzenie na firmę
Oszczędność czasu
- oszczędność czasu
– widoczne efekty w krótkim czasie
– krótki okres wdrażania
– pominięcie okresu rekrutacji
Transfer wiedzy
– przekazanie odpowiedniego know-how
– wiedza zostaje w firmie
Kiedy warto skorzystać ze wsparcia Interim Managera?
istnieje zapotrzebowanie na osobę wspierającą projekt swoimi: umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem, którymi nie dysponują aktualni pracownicy
wystąpił nagły wakat spowodowany np. urlopem macierzyńskim lub inną nieprzewidzianą nieobecnością pracownika na ważnym dla firmy stanowisku
firma stoi przed wdrożeniem istotnej inicjatywy, np. restrukturyzacją, fuzją, przejęciem, integracją, wejściem na giełdę, gruntowną zmianą procesów biznesowych i nie posiada wystarczającej ekspertyzy w tym zakresie
planowane jest przeprowadzenie trudnych zmian w organizacj;
przewidywana jest budowa struktury niezbędnej do realizacji innowacyjnych zadań biznesowych dotychczas nie realizowanych przez firmę
istnieje zapotrzebowanie na stworzenie dalszej perspektywy rozwoju firmy. Interim Manager poprzez określenie obecnego miejsca wyznacza drogi rozwoju i proponuje konkretne rozwiązania do realizacji.
Przedsiębiorstwo wydające pieniądze na ten cel musi mieć pewność, że rzeczywiście firma doradcza zna się na rzeczy i posiada odpowiednią wiedzę. Dlatego warto sprawdzić co o InServices twierdzą dotychczasowi klienci i partnerzy.
Więcej informacji:
menedzerdowynajecia.pl

lub pod numerem telefonu

+48 693 906 651