Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Dotacja na zakup oprogramowana i wdrożenie technologii

DOTACJA DO 200 000 EURO NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA LUB WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII Trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na realizację projektów przyczyniających się do zakupu innowacyjnych rozwiązań w postaci: zakup wartości niematerialnych i prawnych praw autorskich do oprogramowania (za wyjątkiem oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych etc.) patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych lub […]

(więcej…)

Internacjonalizacja MŚP dla Polski Wschodniej

Przedsiębiorco, prowadzisz firmę w Polsce Wschodniej i planujesz rozwijać działalność eksportową? ✈️ Możesz pozyskać dotację o wartości do 800 000 PLN (stanowiących do 85% poniesionych wydatków) na zakup opracowania strategii ekspansji zagranicznej i wdrożenie działań związanych z internacjonalizacją, które pozwalają na sfinansowanie: zakupu materiałów reklamowych, nabycie środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych, sfinansowanie udziału w targach […]

(więcej…)

Dofinansowanie cyfryzacji Polskich przedsiębiorstw

20 września wystartuje nabór wniosku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie może zostać przeznaczone np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także […]

(więcej…)

Pożyczki unijne niskooprocentowane -alternatywa dla dotacji

Nie każdy przedsiębiorca ma potencjał, aby móc ubiegać się o dotacje bezzwrotne. Do procesu skutecznego aplikowania o wsparcie unijne trzeba mieć nie tylko odpowiednie zasoby kadrowe, finansowe i doświadczenie, ale również innowacyjny produkt bądź usługę, która wymusza zastosowanie nowoczesnych technologii bądź realizację prac badawczo-rozwojowych. Drugim aspektem mogącym zniechęcić potencjalnego wnioskodawcę jest procedura ubiegania się o […]

(więcej…)

Dotacja na zakup maszyn i urządzeń dla firm z Dolnego Śląska!

22 września ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich […]

(więcej…)