Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Dotacja na zakup maszyn i urządzeń dla firm z Dolnego Śląska!

Frame 243

22 września ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich […]

(więcej…)

Bony na innowacje dla sektora MŚP na zakup usług B+R

Bony na innowacje obrazek

Od 20 marca do 30 września 2020 roku trwa nabór w ramach I etapu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu Bony na innowacje dla MŚP. Celem I etapu konkursu jest wspieranie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub […]

(więcej…)

Jak pozyskać dotacje na badania i rozwój? Szybka ścieżka – badania B+R.

szybka ścieżka dotacja na badania i rozwój

Szybka ścieżka to największy krajowy program na finansowanie projektów B+R. Dotacje na badania i rozwój można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotacje obejmują także prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. W 2020 roku zaplanowano […]

(więcej…)

Tarcza finansowa. Jak pozyskać środki dla mikro, makro oraz średniej firmy?

tarcza-antykryzysowa-pfr

Tarcza antykryzysowa – tarcza finansowa, czyli nowa forma wsparcia dla Polskich przedsiębiorców.  Jeśli Wasze przedsiębiorstwo spełnia warunki ujęte w pierwszym punkcie (I. WARUNKI OBLIGATORYJNE) może uzyskać pomoc w ramach subwencji. Jeśli Wasze przedsiębiorstwo nie spełnia wymagań obligatoryjnych udziału w programie „tarcza finansowa”, zachęcamy do podzielenia się informacjami zawartymi w artykule z rodziną lub przyjaciółmi. Zachęcamy do […]

(więcej…)

Dofinansowanie ekspansji zagranicznej dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

dofinansowanie ekspansji zagranicznej, eksport produktów, Internacjonalizacja MŚP

Celem programu, którego nabór wystartował 7 kwietnia jest internacjonalizacja przedsiębiorstw reprezentujących pięć województw na bloku wschodnim Polski. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 800 tysięcy złotych na opracowanie strategii eksportowej i innych usług doradczych związanych z ekspansją zagraniczną, w tym zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy sfinansowania udziału w targach, wystawach, misjach […]

(więcej…)

Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

Frame 70

25 marca 2020 rozpocznie się kolejna edycja naboru wniosków w działaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek. Jest to największy dostępny na terenie całej Polski program dotacyjny, z alokacją 750 mln zł, poświęcony wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla projektów wpisujących […]

(więcej…)

Jak uzyskać dofinansowanie eksportu?

dofinansowanie eksportu, mapa, ekspansja zagraniczna

Dofinansowanie eksportu zagranicznego poprzez wsparcie udziału w targach międzynarodowych: kosztów przelotu, diet i zakwaterowania, budowy stoisk czy prowadzenia działań promocyjnych w ramach konkursu „Go to brand”. Celem programu Go to Brand jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Konkurs obejmuje wsparcie promocji marek produktowych, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, […]

(więcej…)

W 2020 roku postaw na eksport!

postaw na eksport 2020, export, dotacje, dofinansowanie, wsparcie dla firm, inservices

Nadchodzący rok będzie obfitował w konkursy dotacyjne umożliwiające finansowanie działalności opartej o eksport. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia zarówno w ramach programów krajowych, jak i programów regionalnych, czyli organizowanych na poziomie wojewódzkim. Planowane dotacje przewidują kompleksowe dofinansowanie udziału w targach i wydarzeniach międzynarodowych, przygotowanie strategiczne do internacjonalizacji produktów w postaci opracowania strategii rozwojowych i […]

(więcej…)

Dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych

współpraca przedsiębiorstw, mikroskop, dotacje na usługi badawcze

Od 22 marca do 28 listopada 2019 rok trwa nabór w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu Bony na innowacje. Dotacje dotyczą wspierania współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 

(więcej…)

Dotacje na stworzenie i weryfikację strategii ekspansji zagranicznej dla Twojego przedsiębiorstwa

transport, eksport towarów, dofinansowanie ekspansji, wsparcie działalności, dofinansowanie

Ogłoszono kolejne rynki w ramach naboru w programie dotacyjnym POIR 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne. Konkurs dotyczy stworzenia i weryfikacji „szytej na miarę” strategii ekspansji zagranicznej. Projekt obejmuje dofinansowanie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych. Twoja innowacyjna usługa, produkt czy technologia może zostać wsparta wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek pozaunijny. Najbliższe nabory […]

(więcej…)

Dotacje na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych

dotacje na technologie komunikacyjne w przedsiębiorstwie

Dotacje na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych to konkurs na który ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego w działaniu 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa opolskiego.

(więcej…)

Darmowe, indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców

konsulatacje

11.07.2019 od godziny 9 w Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65, odbywać się będą darmowe konsultacje biznesowe z zakresu DOFINANSOWAŃ DO SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW oraz WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ (TARGI + MISJE + DZIAŁANIA PROMOCYJNE) dla przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Organizatorem konsultacji jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych […]

(więcej…)

Dotacja dla przedsiębiorstw “Internacjonalizacja MŚP z woj. śląskiego”

1

Dotacja dla przedsiębiorstw “Internacjonalizacja MŚP z woj. śląskiego” Konkurs organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem konkursu jest wybór wniosku w celu dofinansowania projektów, które wpisują się w Oś Priorytetową III Konkurencyjność MŚP, a dokładniej poddziałanie 3.5.3 “Internacjonalizacja MŚP”. 

(więcej…)

Granty doradcze na usługi doradcze

womens-power-2245108_960_720

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania w wysokości 85%, jak również realizacji specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

(więcej…)

Dotacje na profesjonalne usługi proinnowacyjne

dotacje unijne na usługi proinnowacyjne

Dotacje dla przedsiębiorstw na profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu to konkurs, którego nabór ogłoszono w marcu. Celem konkursu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich aktywności badawczo-rozwojowej. Wsparcie to powinno przyczyniać się do wspierania procesów innowacji i efektywniejszego wykorzystania potencjału rozwojowego w przedsiębiorstwach. 

(więcej…)