Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie cyfryzacji Polskich przedsiębiorstw

20 września wystartuje nabór wniosku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie może zostać przeznaczone np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także […]

(więcej…)

Pożyczki unijne niskooprocentowane -alternatywa dla dotacji

Nie każdy przedsiębiorca ma potencjał, aby móc ubiegać się o dotacje bezzwrotne. Do procesu skutecznego aplikowania o wsparcie unijne trzeba mieć nie tylko odpowiednie zasoby kadrowe, finansowe i doświadczenie, ale również innowacyjny produkt bądź usługę, która wymusza zastosowanie nowoczesnych technologii bądź realizację prac badawczo-rozwojowych. Drugim aspektem mogącym zniechęcić potencjalnego wnioskodawcę jest procedura ubiegania się o […]

(więcej…)

Dofinansowanie na zakup środków trwałych

dofinansowanie zakup srodkow trwalych

Konkurs inwestycyjny 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. 30 czerwca wystartuje nabór wniosku w ramach RPO Woj. Dolnośląskiego na inwestycje w przedsiębiorstwach dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Dofinansowanie pozwala na zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kto może otrzymać dofinansowanie? 🏡 mikro przedsiębiorstwa 🏠 małe przedsiębiorstwa 🏘 średnie przedsiębiorstwa Które odnotowały […]

(więcej…)

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

Otrzymaj nawet do 8 tys. zł dofinansowania na każdego pracownika! Skorzystaj z programu dopłata do wynagrodzeń. Możesz uzyskać dofinansowanie wynagrodzenia pracowników o wartości ponad 2600 zł na jednego pracownika wypłacone w trzech kolejnych miesiącach Kto może otrzymać dofinansowanie? 🏡 mikro przedsiębiorstwa🏠 małe przedsiębiorstwa🏘 średnie przedsiębiorstwa🏘 duże przedsiębiorstwa Wystarczy, że wcześniej nie korzystałeś z tego Programu […]

(więcej…)

SZYBKA ŚCIEŻKA – PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Szybka ścieżka infografika

Dotacje na opracowanie innowacyjnych produktów lub procesów produkcyjnych poprzez realizację badań przemysłowych o prac rozwojowych. Przedmiotem dofinansowania mogą być: wynagrodzenia koszty usług podwykonawców amortyzacja surowce i materiały wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu wszystkie wydatki związane z zakupem / wytworzeniem prototypowych urządzeń lub linii produkcyjnych Kto może otrzymać dofinansowanie: 🏡 mikro przedsiębiorstwa🏠 małe przedsiębiorstwa🏘 średnie […]

(więcej…)

Go To Brand Expo Dubaj

go-to-brand-2020-dubaj

GO TO BRAND EXPO DUBAJ – dotacje na eksport do krajów Zatoki Perskiej!Celem konkursu jest dofinansowanie działań związanych z ekspansją zagraniczną MŚP uczestniczących w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. ⏱ początek naboru wniosków – 16 lutego 2021⏰ koniec naboru – 29 marca 2021 […]

(więcej…)

Tarcza Finansowa 2.0

W wyniku pandemii wiele firm było zmuszonych wstrzymać lub ograniczyć swoją działalność. Przedsiębiorcy z branż, które nie miały możliwości świadczenia usług oraz odnotowały znaczące straty finansowe, będą mogli wnioskować o wsparcie z nowego programu PFR – Tarczy Finansowej 2.0. Podobnie jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0 pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny […]

(więcej…)

WSPARCIE INWESTYCYJNE DLA FIRM DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI EPIDEMII COVID-19

Jeszcze w styczniu zostanie ogłoszony nabór wniosków w konkursie Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Dofinansowanie pozwala na zrealizowanie inwestycji, które umożliwiają zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług doradczych czy zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych.  Prowadzisz działalność gospodarczą powyżej 9 miesięcy?  Twoja firma dotknięta została negatywnymi […]

(więcej…)

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LGD

Wkrótce zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach Lokalnej Grupy Działania Lider A-4. Celem programu jest rozwój prowadzonych działalności gospodarczych, dedykowany mikro i małym przedsiębiorcom z obszaru gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów. Dofinansowanie pozwala na zrealizowanie innowacyjnych inwestycji, które umożliwiają zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość dofinansowania: do 300 000 zł Maksymalny poziom dofinansowania […]

(więcej…)

Dotacja na zakup maszyn i urządzeń dla firm z Dolnego Śląska!

22 września ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich […]

(więcej…)