Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Wprowadzenie Na Obszar LGD Usług Mobilnej Sali Zabaw.

Celami operacji są:

  1.  Rozwój działalność poprzez dywersyfikację usług Wnioskodawcy
  2. Zwiększenie zatrudnienia na obszarze LGD Dobra Widawa.
  3. Zwiększenie ilości podmiotów prowadzących innowacyjną działalność na terenie LGD.
  4. Promocja obszaru poprzez zamieszczanie logotypu LGD Dobra Widawa na materiałach promocyjnych oraz w miejscu sprzedaży

Celem głównym operacji jest rozwinięcie dotychczasowej działalności gospodarczej związanej z usługami mobilnymi, o mobilną salę zabaw dla dzieci i dorosłych, wypożyczalnie sprzętu oraz świadczenie usług rozrywkowych podczas wydarzeń kulturalnych.

Cele szczegółowe to:

  • Stworzenie usługi usług mobilnej sali zabaw dla dzieci połączonych z opieką nad dziećmi zlokalizowanych na terenie LGD Dobra Widawa

Wyniki operacji:

  • Zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia o 1 EPC,
  • Zwiększenie potencjału regionu w kontekście ilości podmiotów gospodarczych zajmujących się świadczeniem usług dla mieszkańców o 1 jednostkę.
  • Promocja obszaru LGD w materiałach promocyjnych Wnioskodawcy.
Nazwa poddziałania 19.2: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 245256,49 zł, w tym ze środków EFRROW: 101230,00 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Wdrażanej przez LGD DOBRA WIDAWA. 

logo ue leader logoprow