Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zobacz jak!

DOTACJE UNIJNE

     Na wciąż rozwijającym się rynku consultingowym istnieje cała gama firm oferujących pomoc przy aplikowaniu o dotacje unijne oraz dofinansowanie dla firm ze środków krajowych. Oczywiście ubieganie się o środki unijne nie jest proste. Projekty unijne są dokumentami skomplikowanymi, czasochłonnymi i wymagającymi multidyscyplinarnej wiedzy merytorycznej z zakresu prawa, doradztwa biznesowego, ekonomii oraz zarządzania. Dlatego fundusze UE trafiają do beneficjentów posiadających szeroki zakres kompetencji, doświadczenia oraz bardzo często korzystających z usług firm doradczych. Pamiętaj, dotacja unijna jest szansą na rozwój twojej firmy, a nawet najmniejszy błąd formalny w projekcie może przekreślić szansę na otrzymanie wsparcia.


      Zanim zaczniemy aplikować o środku unijne warto zapoznać się z definicją  zarządzania projektami. Trocki w książce „Nowoczesne zarządzanie projektami” wskazuje, iż „funkcjonalne zarządzanie projektami zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na następujące pytania: co jest przedmiotem projektu, jakie cele powinny być osiągnięte, jakie zadania, w jakiej kolejności i w jakich terminach muszą być w związku z tym wykonane, jakie zasoby powinny być zaangażowane do realizacji projektu i jego poszczególnych zadań, jakie środki finansowe powinny być zaangażowane i jak powinny być rozdysponowane.” Ponadto procesy zarządzania projektami można zgrupować w 5 kategorii:

 1. procesy inicjacji – ustanowienie projektu, faza rozpoczęcia i przekazania decyzji zespołowi realizującemu;
 2. procesy planowania – wymyślanie i opracowanie schematu działań prowadzących do wykonania produktu, będącego przedmiotem projektu;
 3. procesy wykonawcze – koordynowanie ludzi i zasobów w celu wykonania projektu zgodnie z planem;
 4. procesy kontrolne – monitorowanie prac i mierzenie postępu prac oraz podejmowanie działań korekcyjnych, gdy zachodzi taka potrzeba,
 5. procesy zakończeniowe – formalna akceptacja wyników prac i przekazanie produktu do użytkowania.

     W związku z tym zarządzanie projektem unijnym jest serią następujących po sobie procesów.

    Zaczyna się od sporządzenia dokumentacji konkursowej potrzebnej w procesie ubiegania się o dotacje unijne (wniosek, biznesplan, załączniki, analiza finansowa). Drugim krokiem są uzupełnienia poprawek, które pojawiają się na etapie oceny wniosku o fundusze UE. Następnie przychodzi czas na realizację i koordynowanie wniosku, rozliczanie finansowe, ewaluację i audyt projektu oraz inne podprocesy w zależności od indywidualnej specyfikacji projektu unijnego. Należy zdawać sobie sprawę, że cały proces aplikacji o dotacje unijne jest zajęciem skomplikowanym, czasochłonnym i wymagającym dużego zaangażowania ze strony wnioskodawcy. Jak wynika z badań, polscy przedsiębiorcy nie posiadają wymaganego doświadczenia ani czasu aby efektywnie zrealizować podobne projekty i aplikować o dofinansowanie dla firm. 

     Jak pokazują wyniki, skorzystanie z usług firm doradczych jest w pełni racjonalne i przynosi wymierne korzyści w postaci pozyskania funduszy z UE.

      Połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zapewnia skuteczne i kompleksowe zarządzanie projektem we wszystkich jego fazach. Co ważniejsze na etapie realizacji projektów usługi doradcze w większości konkursów są kosztami kwalifikowanymi, co oznacza, że można otrzymać na nie refundację. Do takich konkursów zaliczają się nabory na projekty badawczo-rozwojowe, programy eksportowe, innowacyjne i wiele innych.

      Prawidłowa realizacja projektu unijnego umożliwia otrzymanie przyznanej kwoty dofinansowania z funduszy UE. Na dofinansowanie zarządzania projektem składa się:

 • monitoring i nadzór nad realizacją inwestycji;
 • pomoc w sporządzaniu niezbędnej dokumentacji;
 • pomoc w realizacji procedur wyboru dostawców / wykonawców;
 • rozliczanie finansowe inwestycji;
 • realizacja projektu wg. założonego harmonogramu;
 • monitoring realizacji założonych wskaźników projektu;
 • pomoc w obsłudze korespondencji z Instytucją Pośredniczącą.

     Przedsiębiorstwo wydające pieniądze na ten cel musi mieć pewność, że rzeczywiście firma doradcza zna się na rzeczy i posiada odpowiednią wiedzę. Dlatego  warto sprawdzić co o InServices twierdzą dotychczasowi  klienci i partnerzy.

      Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog konkursów unijnych w ramach, których przedsiębiorca może otrzymać środki unijne. Realizujemy projekty w ramach ogólnopolskich Programów Operacyjnych (POIR, POWER, POPC, POPW, PROW, POIŚ), Programów Regionalnych (RPO dla poszczególnych województw) oraz innych programów unijnych (np. JEREMIE).

           

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

I UMÓW NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

InServices

Aleja Armii Krajowej 4c/6, 50-541 Wrocław 

Tel.: 511-383-331

Adres e-mail: biuro@inservices.pl

zakup maszyn i urządzeń

Nowoczesne maszyny z pewnością sprawią, że Twój biznes nabierze „wiatru w żagle”, a wytwarzane produkty lub usługi nie będą obiegać od standardów wyznaczanych przez największych graczy. Nie zwlekaj i aplikuj o dotacje unijne na zakup nowych maszyn i urządzeń.  

RPO WD 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”

wyposażenie działu B+R oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych

Innowacje są kluczem do sukcesu. Dzięki współpracy z InServices możesz zrealizować swoje pomysły przy udziale środków unijnych. 

W ramach konkursów możliwe jest dofinansowanie na utworzenie, jak i na rozwój istniejącego działu B+R w tym zakup infrastruktury badawczej, pomiarowej, laboratoryjnej, a także realizację badań przemysłowych i/lun prac rozwojowych włącznie z budową prototypu. Nasi specjaliście pomogą złożyć ci wnioski w obu konkursach, tak abyś otrzymał kompleksowe wsparcie na stworzenie działu B+R i przeprowadzenie w nim prac badawczo-rozwojowych.

1.2. A: RPO WD NA PROWADZENIE PRAC B+R

1.2.1 B RPO WD NA WYPOSAŻENIE DZIAŁU B+R

działania eksportowe

Ekspansja na rynki zagraniczne jest częścią rozwoju wielu przedsiębiorstw MŚP. W ramach dofinansowania dla firm możliwe jest uzyskanie wsparcia na opracowanie strategii/modelu biznesowego określającego kierunki i metody wejścia na dane rynki. Twój projekt unijny może również starać się o dofinansowanie na udział w targach, misjach gospodarczych oraz działania promocyjne.

1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

wdrożenie innowacji

Wsparcie rozwoju MŚP poprzez inwestycje, niekoniecznie związane z wdrożeniem wyników prac B+R, mające na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych lub opracowaniu technologi stworzenia nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

RPO WD 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”

2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

przeszkolenie pracowników

W obecnie perspektywie finansowej bardzo duże środki unijne zostały przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem tych działań jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. O dotacje unijne na tel cel można starać się, m.in. w ramach projektu: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.

PONAD 43 MLN ZŁ NA USŁUGI ROZWOJOWE – SZCZEGÓŁY

inwestycje z zakresu IT

Nowoczesne technologie idą w parze z rozwojem biznesu. Pomoc z funduszy UE może obejmować szeroki zakres działań, np. rozwój produktów i usług opartych na TIK oraz ich sprzedaż w Internecie, tworzenie i udostępnianie e-usług odpowiadających potrzebom małych i średnich firm. Dotację unijną będzie można przeznaczyć, m.in. na zakup sprzętu i oprogramowania, wprowadzenie wirtualnego systemu obsługi działalności MŚP, wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami oraz wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zarządzaniu firmą.

RPO WP 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu TIK

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod adresem: biuro@inservices.pl