Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

BAZA WIEDZY

 • Dotacje dla Firm z Subregionu Wałbrzyskiego – Nowe Możliwości Inwestycyjne

  Coraz więcej przedsiębiorców z Subregionu Wałbrzyskiego może cieszyć się nową szansą na rozwój swoich firm. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ogłosił właśnie konkurs na dotacje, które mają wesprzeć zakup maszyn i urządzeń, a także inwestycje w wartości niematerialno-prawne. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego (w tym Miasto Nowa Ruda), świdnickiego (w tym Miasto Świdnica), wałbrzyskiego (w tym Miasto Wałbrzych) i ząbkowickiego mogą ubiegać się o te środki.

  (więcej…)
 • Dofinansowanie ekoinwestycji w ramach Kredytu Ekologicznego z BGK

  Wystartował nabór wniosków na przedsięwzięcia mające na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa – np. na nabycie urządzeń ekologicznych, instalacje ekologiczne, wymianę źródła ciepła, montaż pompy ciepła, instalację odnawialnych źródeł energii, budowę instalacji fotowoltaicznej.

  (więcej…)
 • Dofinansowanie dla płatników składek ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił coroczny konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy. Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą: poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek. Termin składania wniosków o dofinansowanie: 17 kwietnia – 18 maja 2023 r. Dotacje z ZUS 2023 to program prewencji wypadkowej, który pozwala każdej firmie uzyskać z ZUS dofinansowanie na poprawę warunków pracy poprzez zakup maszyn i urządzeń.

  (więcej…)
 • DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PLANUJĄCYCH WDROŻYĆ WYNIKI PRAC B+R

  19 stycznia 2023 roku opublikowano znaczną część harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na rok bieżący. W ramach programu wnioskodawcy będą mieli okazję otrzymać m. in. wsparcie w przeprowadzeniu procesu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz rozpoczęciu współpracy nauki z biznesem. Znaczna pula środków unijnych trafiła do programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), zawierającego w sumie 27 planowanych na ten rok konkursów, którego łączny budżet wynosi blisko 8 mld euro. Inicjatywa oferuje przedsiębiorcom wsparcie na każdym etapie rozwoju, m.in. w obszarach działalności badawczo-rozwojowej (B+R), automatyzacji i robotyzacji, umiędzynarodowienia firmy, wspieraniu projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki czy wsparciu projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

  (więcej…)
 • DOTACJE DLA FIRM DOTKNIĘTYCH PRZEZ BREXIT

  15 lipca 2022 roku ruszyła pierwsza runda naboru do specjalnego programu Re_Open UK, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom poradzić sobie z negatywnymi skutkami brexitu. Łączna kwota środków, które w ramach Re_Open UK zostaną przeznaczone dla polskich przedsiębiorców to 115 126 279 euro.

  (więcej…)
 • DOTACJE NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI W SEKTORZE MŚP W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

  Ogłoszono ostatni w tym roku nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego 2014-2020, Działanie II.3.1 „Innowacje w MŚP”. Konkurs dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wprowadzenia innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. W ramach konkursu można sfinansować zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie 85% wartości inwestycji i nie może przekroczyć dwóch milionów złotych.

  (więcej…)
 • Polska Strefa Inwestycji, czyli ulga podatkowa na realizację nowej inwestycji

  Polska Strefa Inwestycji to wprowadzony w 2018 roku instrument wsparcia dla inwestorów, dzięki któremu można uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji. Program umożliwia przedsiębiorstwom z całego kraju uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego na okres od 10 do 15 lat w związku z realizacją nowej inwestycji.

  (więcej…)
 • Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

  11 października br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawili założenia pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. W trakcie spotkania ogłoszono nabór wniosków do pilotażu – wnioski będzie można składać od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. Program jest finansowany ze środków PARP, a jego budżet to 29 mln zł.

  (więcej…)
 • Dotacja na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

  Ogłoszono konkurs w ramach pierwszego działania z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na lata 2022-2027 Działanie 1 6.4 „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury”. Konkurs jest dedykowany rolnikom, ale również mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Maksymalna kwota wsparcia wynosi od 3 do 15 milionów złotych na jednego beneficjenta. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od tego czy produktem wyjściowym będzie produkt rolny czy nierolny i może maksymalnie wynieść 50% wartości inwestycji. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie refundacji.

  (więcej…)
 • DOTACJE NA ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ DLA USŁUG ROLNICTWA I LEŚNICTWA

  Od 7 lipca br. można składać wnioski o wsparcie w ramach działania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W obecnym naborze rozszerzono zakres usług objętych wsparciem. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych będzie to 65 proc.

  (więcej…)
 • DOTACJE DO 160 000 ZŁ DLA FIRM Z BRANŻY „CZASU WOLNEGO” W WOJ. POMORSKIM.

  Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020  w ramach działania REACT-EU obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany mikro i małym firmom prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego, który należą do branży „czasu wolnego”. Poziom dofinansowania wynosi 70% wartości projektu!

  (więcej…)
 • Do 300 000 zł dotacji w województwie łódzkim – React EU.

  26 lipca ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie województwa łódzkiego, który odnotowały co najmniej 15-procentowy spadek obrotów w porównaniu roku 2021 do roku 2019. Poziom dofinansowania wynosi 85% wartości projektu!

  (więcej…)
 • Dofinansowanie rozpoczęcia działalności eksportowej na rynku Stanów Zjednoczonych

  1 kwietnia został ogłoszony pierwszy tegoroczny nabór wniosków w programie Polskie Mosty Technologiczne. Nabór, który potrwa do 16 maja, przewiduje dofinansowanie działań internacjonalizacyjnych na rynku Stanów Zjednoczonych. Wsparcie finansowe można przeznaczyć na eksperckie usługi doradcze, np. marketingowe lub prawne, niezbędne do wypracowania strategii ekspansji zagranicznej, jak również udział w imprezach targowych, działania związane z projektowaniem marek produktowych czy wydatki na promocję i marketing.

  Następnymi rynkami przewidzianymi na ten rok będą: Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kanada. Realizacja programu jest przewidziana do 2023 roku.

  (więcej…)
 • Dotacja dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności Kąty, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów.

  Jeszcze w lutym zostanie ogłoszony nabór wniosków na rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” obejmującej gminy: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw na rozwój działalności wyniesie nawet 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wysokość wsparcia to 500 tys. złotych dla jednego Beneficjenta. Z kolei na otwarcie działalności przyszli przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dotację w wysokości 60 tys. złotych w całości podlegającą dofinansowaniu.

  (więcej…)
 • Dotacja dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności

  Ogłoszono nabór w ramach wniosków na rozpoczęcie i rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem wdrożenie innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP planującym bądź prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” obejmującej gminy: Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie nawet 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wysokość wsparcia to 250 tys. złotych dla jednego Beneficjenta.

  (więcej…)
 • Projekt Polskie Mosty Technologiczne sposobem na ekspansję zagraniczną

  Trwający od trzech lat program Polskie Mosty Technologiczne zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe w procesie internacjonalizacji, czyli wprowadzania produktów na rynki zagraniczne. Innowacyjna usługa, produkt czy technologia może zostać wsparta wypracowaną strategią ekspansji, wysokiej jakości usługami doradczo-szkoleniowymi oraz dofinansowaniem wydatków na danym pozaunijnym rynku zagranicznym. Celem poddziałania 3.3.1 POIR Polskie Mosty Technologiczne (PMT) jest przyśpieszenie rozwoju (akceleracja) polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o dużym potencjale internacjonalizacji działalności i dużym potencjale rozwoju innowacyjnych produktów/usług/technologii zainteresowanych sprzedażą swoich innowacyjnych produktów na rynkach zagranicznych i poszukujących tam partnerów handlowych czy kapitałowych. Zakończenie programu przewiduje się na 2023 rok.

  (więcej…)
 • DOTACJA NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA

  10 września został ogłoszony konkurs w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmujący wsparcie w zakupie i wdrożeniu innowacyjnych technologii. Dotacja może zostać przeznaczona na zakup praw autorskich do oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Poziom dofinansowania wyniesie nawet 70% wydatków objętych pomocą de minimis.

  (więcej…)
 • Wprowadzenie produktów na zagraniczne rynki

  18 października wystartuje kolejny nabór w programie dotyczącym sfinansowania kosztów wprowadzenia na nowe zagraniczne rynki produktów i usług przez firmy reprezentujące Polskę Wschodnią. Działalność musi być prowadzona na obszarze jednego z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

  (więcej…)
 • Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 z BGK

  Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym.

  (więcej…)
 • Dofinansowanie cyfryzacji Polskich przedsiębiorstw

  6 września zostanie ogłoszony ostatni tegoroczny nabór w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmujący wsparcie dedykowane na realizację projektów przyczyniających się do zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych i dostosowania modelu działalności w zakresie cyfryzacji do zmian na rynku w wyniku pandemii koronawirusa. Dotacja może zostać przeznaczona np. na zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – na zakup środków trwałych. Poziom dofinansowania wyniesie nawet 85% wydatków objętych pomocą de minimis.

  (więcej…)
 • Pożyczka Branżowa

  Najnowszym instrumentem wsparcia zwrotnego dedykowanemu niwelowaniu negatywnych skutków pandemii COVID-19 jest Pożyczka Branżowa.

  (więcej…)
 • Pożyczka Obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

  Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.

  (więcej…)
 • Pakiet Pożyczek Regionalnych: Obrotowa, Duża Inwestycyjna, Hipoteczna

  Pozostałe wsparcie stanowią mikropożyczki do 100 tys. zł, pożyczki obrotowe do 250 tys. zł, pożyczki hipoteczne do 1 mln zł, pożyczki inwestycyjne do 1 mln zł lub 2 mln zł na 7 lat z korzystnym oprocentowaniem. Poręczenia m.in. kredytów, leasingów do 1,5 mln zł.

  (więcej…)
 • Pożyczka Płynnościowa (dedykowana COVID-19)

  Projekt w obecnej formie został przedłużony do 31 grudnia 2021 r. Instytucja przyjmują wnioski do wyczerpania środków.

  (więcej…)
 • Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

  Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań w zakresie tego Pakietu wynosi miliard złotych. Środki pochodzą przede wszystkim z funduszy europejskich.

  (więcej…)
 • Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa

  Fundusz Pożyczkowy RPO finansowany jest z wkładu finansowego ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach Osi Priorytetowej 1. „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP” – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz własnego wkładu finansowego FRW.

  (więcej…)
 • Dotacje dla firm, które odnotowały spadek przychodów

  31 maja ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 obejmujący dofinansowaniem zakup maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie Dolnego Śląska, który odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w porównaniu rok do roku. Poziom dofinansowania wynosi 80% wartości projektu!

  (więcej…)
 • DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

  Tylko do końca maja 2021 można złożyć wnioski o dopłaty do wynagrodzeń, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń na każdego pracownika przez dwa miesiące. W ramach wsparcia można uzyskać do 4876 zł dopłaty do wynagrodzeń za każdego zatrudnianego pracownika (umowa o pracę oraz „oskładkowane” umowy zlecenia).

  (więcej…)
 • Dotacje na finansowanie projektów B+R w 2021 roku

  Szybka ścieżka dotacje b+r

  Szybka ścieżka to największy krajowy program na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Wsparcie można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. W 2021 roku zaplanowano jeden konkurs w ramach Szybkiej Ścieżki, który został ogłoszony 15 lutego.

  (więcej…)
 • Rozwój działalności w ramach LGD Lider A4

  Ogłoszono nabór w ramach wniosków na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej obejmujący dofinansowaniem wdrożenie innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Konkurs jest dedykowany przedsiębiorcom z sektora MŚP prowadzącym działalność na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Lider A4” obejmującej gminy: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie nawet 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a maksymalna wysokość wsparcia to 300 tys. złotych dla jednego Beneficjenta.

  (więcej…)
 • GO TO BRAND EXPO DUBAJ

  Go-to-brand-2020

  Dofinansowanie ekspansji zagranicznej na rynki Bliskiego Wschodu poprzez wsparcie udziału w targach międzynarodowych Expo Dubaj 2020. W ramach tegorocznego poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych Programem promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

  (więcej…)
 • Dotacje na zakup sprzętu i maszyn dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

  1.5 zit aglomeracja wałrzbyska dotacja wałbrzych
  Konkurs dedykowany firmom z sektora MŚP prowadzącym działalność na terenie aglomeracji wałbrzyskiej. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich 35 procent. Dofinansowaniu podlega zakup sprzętu i maszyn oraz wartości niematerialno-prawnych. Nabór rozpocznie się już 27 października i potrwa do końca listopada. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z województwa dolnośląskiego. (więcej…)
 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

  pożyczki obrotowe mśp
  pożyczka obrotowa przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Jeśli Twoja firma odnotowała stratę i posiada deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 roku osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, możesz skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość. (więcej…)
 • Pomoc dla firm dotkniętych pandemią COVID-19

  pakiet pomocy w walce z skutkami pandemii
  Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać ze specjalnych rozwiązań, przygotowanych przez BGK we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym. Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony m.in. od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego oraz umów z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. Wszystkie zaangażowane instytucje intensywnie pracują nad szybkim wdrożeniem proponowanych rozwiązań.

  (więcej…)

 • Bony na innowacje dla sektora MŚP na zakup usług B+R

  Bony na innowacje obrazek
  Od 20 marca do 30 września 2020 roku trwa nabór w ramach I etapu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu Bony na innowacje dla MŚP. Celem I etapu konkursu jest wspieranie współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Celem II etapu konkursu jest sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu przez jednostkę naukową. (więcej…)
 • Niskooprocentowana Pożyczka i Mikropożyczka Rozwojowa.

  niskooprocentowane pożyczki

  Niskooprocentowana pożyczka to świetna okazja do realizacji celów inwestycyjnych. Wiele firm nie jest zainteresowanych dotacjami ze względu na znaczny stopień skomplikowania procedury ubiegania się o dotację, potencjalnie bardzo dużą konkurencję – i ze względu na obawy związane z czasochłonnością procesu przyznawania dotacji, a następnie jej rozliczania. W związku z powyższym obserwujemy zwiększanie skłonności firm i innych odbiorców ostatecznych do korzystania z finansowania zwrotnego. Instrumenty finansowe wspierają inwestycje przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w formie zwiększenia dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego.

  (więcej…)

 • Jak pozyskać dotacje na badania i rozwój? Szybka ścieżka – badania B+R.

  Szybka ścieżka to największy krajowy program na finansowanie projektów B+R. Dotacje na badania i rozwój można uzyskać na projekty badawcze obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotacje obejmują także prace rozwojowe mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej. Sfinansować można również prace przedwdrożeniowe, jeżeli są ściśle związane z realizowanym projektem. W 2020 roku zaplanowano aż 9 konkursów tematycznych odpowiadających na potrzeby różnych grup przedsiębiorców m.in. dotacje na badania i rozwój. (więcej…)
 • Tarcza finansowa. Jak pozyskać środki dla mikro, makro oraz średniej firmy?

  tarcza-antykryzysowa-pfr
  Tarcza antykryzysowa – tarcza finansowa, czyli nowa forma wsparcia dla Polskich przedsiębiorców.  Jeśli Wasze przedsiębiorstwo spełnia warunki ujęte w pierwszym punkcie (I. WARUNKI OBLIGATORYJNE) może uzyskać pomoc w ramach subwencji. Jeśli Wasze przedsiębiorstwo nie spełnia wymagań obligatoryjnych udziału w programie „tarcza finansowa”, zachęcamy do podzielenia się informacjami zawartymi w artykule z rodziną lub przyjaciółmi. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem oraz ewentualnym kontaktem telefonicznym z naszym specjalistą. Zależy nam na wsparciu Polskich przedsiębiorców, dlatego bezpłatnie udzielimy Państwu kluczowych informacji oraz ocenimy szanse na pozyskanie subwencji. (więcej…)
 • Dofinansowanie ekspansji zagranicznej dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

  dofinansowanie ekspansji zagranicznej, eksport produktów, Internacjonalizacja MŚP
  Celem programu, którego nabór wystartował 7 kwietnia jest internacjonalizacja przedsiębiorstw reprezentujących pięć województw na bloku wschodnim Polski. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 800 tysięcy złotych na opracowanie strategii eksportowej i innych usług doradczych związanych z ekspansją zagraniczną, w tym zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy sfinansowania udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania sfinansujesz też koszty konsultanta, który doradzi Ci jak wypromować twoją firmę za granicą. Nabór wniosków został podzielony na dwie rundy. Pierwszy nabór zaczął się 7 kwietnia, a skończy 28 maja, zaś drugi nabór rozpocznie się 4 sierpnia i zakończy 7 września. (więcej…)
 • Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

  25 marca 2020 rozpocznie się kolejna edycja naboru wniosków w działaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek. Jest to największy dostępny na terenie całej Polski program dotacyjny, z alokacją 750 mln zł, poświęcony wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, z zachowaniem preferencji dla projektów wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Ze względu na pandemię koronawirusa nabór w konkursie został przedłużony do 12 maja 2020 roku. (więcej…)
 • Dotacje dla przedsiębiorczych kobiet!

  jak otrzymać dofinansowanie na rozwój firmy dla kobiet?
  Obecnie trwa III edycja Funduszy Norweskich i EOG. Podobnie jak w poprzednich edycjach Polska jest największym beneficjentem tych środków. O prawie 100 milionów euro z programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” mogą ubiegać się przedsiębiorcy na wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów czy usług w ramach wsparcia z Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi, ale niekoniecznie. W programie przewidziano tzw. „Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” – osobna pula środków, na realizację projektów w którymkolwiek z trzech obszarów tematycznych realizowanych w ramach konkursu. Mogą starać się o nie firmy, których właścicielkami są kobiety lub takie, w których kobieta jest co najmniej współwłaścicielką i bierze udział w procesie decyzyjnym w firmie. (więcej…)
 • Jak uzyskać dofinansowanie eksportu?

  dofinansowanie eksportu, mapa, ekspansja zagraniczna
  Dofinansowanie eksportu zagranicznego poprzez wsparcie udziału w targach międzynarodowych: kosztów przelotu, diet i zakwaterowania, budowy stoisk czy prowadzenia działań promocyjnych w ramach konkursu „Go to brand”. Celem programu Go to Brand jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Konkurs obejmuje wsparcie promocji marek produktowych, które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz uzyskać dofinansowanie eksportu w wysokości nawet do 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. Dofinansowanie eksportu umożliwia sfinansowanie kosztów konsultanta, który doradzi Ci jak wypromować twoją firmę za granicą. (więcej…)
 • W 2020 roku postaw na eksport!

  postaw na eksport 2020, export, dotacje, dofinansowanie, wsparcie dla firm, inservices

  Nadchodzący rok będzie obfitował w konkursy dotacyjne umożliwiające finansowanie działalności opartej o eksport. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia zarówno w ramach programów krajowych, jak i programów regionalnych, czyli organizowanych na poziomie wojewódzkim. Planowane dotacje przewidują kompleksowe dofinansowanie udziału w targach i wydarzeniach międzynarodowych, przygotowanie strategiczne do internacjonalizacji produktów w postaci opracowania strategii rozwojowych i planów rozwoju eksportu, jak również ich wdrożenie czy dostosowanie produktów i usług do wymagań rynków docelowych.  Mimo, iż nie mamy jeszcze ogłoszonych harmonogramów naborów na 2020 rok, to wiemy czego się spodziewać i w jakim okresie. (więcej…)

 • Współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi

  współpraca przedsiębiorstw, mikroskop, dotacje na usługi badawcze

  Jednym z najważniejszych wyzwań nowoczesnej gospodarki jest tworzenie partnerstw i podejmowanie współpracy międzysektorowej. Jej przykładem jest współdziałanie biznesu z uczelniami, przybierające różne formy, dostosowane do potrzeb i możliwości obu stron. Od 22 marca do 28 listopada 2019 rok trwa nabór w ramach realizacji pierwszego etapu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu Bony na innowacje. Konkurs dotyczy wspierania współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Drugi etap konkursu, którego nabór jest przewidziany do 7 stycznia 2020 roku, umożliwia sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w tym etapie konkursu.

  (więcej…)

 • Dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych

  współpraca przedsiębiorstw, mikroskop, dotacje na usługi badawcze

  Od 22 marca do 28 listopada 2019 rok trwa nabór w ramach realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w działaniu Bony na innowacje. Dotacje dotyczą wspierania współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi w zakresie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 

  (więcej…)
 • Eksport polskich przedsiębiorstw – dofinansowanie działalności

  transport, eksport towarów, dofinansowanie ekspansji, wsparcie działalności, dofinansowanie

  Wsparcie działań internacjonalizowanych, u boku dofinansowania prac badawczo-rozwojowych i projektów innowacyjnych, jest najpopularniejszą formą przyznawania dotacji i daje przedsiębiorcom rokrocznie szereg możliwości pozyskania finansowego wsparcia na eksport produktów i towarów. W ramach konkursów dedykowanych ekspansji zagranicznej Wnioskodawcy mogą liczyć na największy procent dofinansowania oraz największą liczbę form wsparcia. Niemal każdego roku w większości województw można liczyć na wsparcie w zakresie przygotowania i wdrożenia strategii eksportowych, zaś na poziomie krajowym beneficjenci znajdą środki na promocję poprzez udział w targach branżowych i innych wydarzeniach międzynarodowych czy wsparcie doradczo-szkoleniowe.

  (więcej…)

 • Dotacje na stworzenie i weryfikację strategii ekspansji zagranicznej dla Twojego przedsiębiorstwa

  transport, eksport towarów, dofinansowanie ekspansji, wsparcie działalności, dofinansowanie

  Ogłoszono kolejne rynki w ramach naboru w programie dotacyjnym POIR 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne. Konkurs dotyczy stworzenia i weryfikacji „szytej na miarę” strategii ekspansji zagranicznej. Projekt obejmuje dofinansowanie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych. Twoja innowacyjna usługa, produkt czy technologia może zostać wsparta wypracowaną strategią ekspansji na wybrany rynek pozaunijny. Najbliższe nabory na rynki obejmują przygotowanie do wejścia na rynek: Chin, Stanów Zjednoczonych i ZEA, kolejne to Kanada, Norwegia, Japonia. (więcej…)

 • Dotacje na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych

  dotacje na technologie komunikacyjne w przedsiębiorstwie

  Dotacje na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych to konkurs na który ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego w działaniu 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach. Konkurs dotyczy wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa opolskiego.

  (więcej…)
 • Darmowe, indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców

  11.07.2019 od godziny 9 w Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65, odbywać się będą darmowe konsultacje biznesowe z zakresu DOFINANSOWAŃ DO SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW oraz WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ (TARGI + MISJE + DZIAŁANIA PROMOCYJNE) dla przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Organizatorem konsultacji jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych z tymże obszarem. Nasza firma z dumą współpracuje z DFRP jako partner, służący wiedzą w zakresie dofinansowań oraz wsparcia działalności eksportowej. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach z ekspertami, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 511-163-001 lub mailem: kontakt@dfrp.pl Have you seen this man_ (2)
 • Dotacja dla przedsiębiorstw “Internacjonalizacja MŚP z woj. śląskiego”

  Dotacja dla przedsiębiorstw “Internacjonalizacja MŚP z woj. śląskiego” Konkurs organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem konkursu jest wybór wniosku w celu dofinansowania projektów, które wpisują się w Oś Priorytetową III Konkurencyjność MŚP, a dokładniej poddziałanie 3.5.3 “Internacjonalizacja MŚP”.  (więcej…)
 • Nabór Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3

  Wystartował nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, dotyczący wsparcia rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP w postaci grantów na doradztwo. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich konkurencyjności poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów (w formie refundacji). Poziom dofinansowania wynosi 85 proc., natomiast maksymalna wysokość grantu, w zależności od operatorów, waha się od 12.000 zł do nawet 150.000 zł. (więcej…)
 • Granty doradcze na usługi doradcze

  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania w wysokości 85%, jak również realizacji specjalistycznych usług doradczych w zakresie: (więcej…)
 • Dotacje na profesjonalne usługi proinnowacyjne

  dotacje unijne na usługi proinnowacyjne

  Dotacje dla przedsiębiorstw na profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu to konkurs, którego nabór ogłoszono w marcu. Celem konkursu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich aktywności badawczo-rozwojowej. Wsparcie to powinno przyczyniać się do wspierania procesów innowacji i efektywniejszego wykorzystania potencjału rozwojowego w przedsiębiorstwach. 

  (więcej…)

 • Dotacje na wsparcie innowacyjności w sektorze MŚP na Śląsku

  W styczniu ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”. Konkurs dotyczy wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich 35 procent.

  (więcej…)

 • Dotacje na tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

  Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” obejmujący całe województwo dolnośląskie. Konkurs dotyczy aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie i rozwijanie działalności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz pokrywanie kosztów opieki. Możliwa jest również realizacja poradnictwa zawodowego, szkoleń oraz kursów zawodowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Poziom dofinansowania wynosi 85%.

  (więcej…)

 • Dofinansowanie ekspansji zagranicznej

  Celem programu Go to Brand jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Konkurs obejmuje wsparcie promocji marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania sfinansujesz też koszty konsultanta, który doradzi Ci jak wypromować twoją firmę za granicą.

  (więcej…)
 • Ponadnarodowa mobilność uczniów

  wyjazdy-zagraniczne-uczniów-dofinansowania-unijjne

  W odpowiedzi na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs, dedykowany uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie oświaty. Konkurs ten skierowany jest do szkół podstawowych (uczniów od klasy 6) oraz ponadpodstawowych opisanych poniżej oraz do szkół artystycznych.

  (więcej…)
 • Polskie Mosty Technologiczne sposobem na ekspansję zagraniczną

  polskie_mosty_technologiczne

  15 listopada w Centrum Prasowym PAIH w Warszawie odbyło się kolejne seminarium otwierające trzeci nabór wniosków w ramach Polskich Mostów Technologicznych. Po rynkach azjatyckich: Chin, Japonii i Wietnamu, to spotkanie było dedykowane rynkom Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Kenii stanowiących ostatnie rynki docelowe w tym roku. Wysoka frekwencja potwierdziła niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorców ekspansją na rynki zagraniczne.

  Aktualnie trwa nabór skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Oś priorytetowa nr 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekt oferuje kompleksowe wsparcie ekspertów zewnętrznych w wypracowaniu oraz wdrożeniu strategii wejścia na zagraniczne rynki – obecnie na rynki Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kenii.

  Dla kogo?

  Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji. Premiowana na etapie oceny jest działalność, która wpisuje się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS): zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym). KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych.

  Z inicjatywy korzystają również innowatorzy, poszukujący partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo-rozwojowych (B+R) i zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności.

  Granty powierzane są w celu wsparcia procesu ekspansji zagranicznej polskich MŚP, posiadających odpowiedni potencjał rozwoju, dążących do:

  1) zwiększenia wolumenu eksportu lub

  2) podjęcia działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych lub

  3) znalezienia partnerów zagranicznych do realizacji prac badawczo–rozwojowych.

  Programem została objęta ekspansja na 20 wybranych rynków perspektywicznych – aktualnie trwa nabór na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub Kenii. Inicjatywa PMT będzie realizowana do 2023 roku.

  Co można zyskać?

  W ramach projektu można otrzymać maksymalne wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości 200 tys. zł, które można przeznaczyć na: eksperckie usługi doradcze, np. marketingowe lub prawne, niezbędne do wypracowania strategii ekspansji zagranicznej w kontekście sprzedaży produktów, usług czy technologii na wybrany rynek zagraniczny, nabywanie umiejętności i praktycznych informacji w kontekście rozwoju działalności za granicą, gromadzenie wiedzy oraz budowanie i udoskonalanie modelu wdrażania programu ekspansji czy możliwość skorzystania z przestrzeni Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

  Dofinansowanie ze środków unijnych pokrywa 100% wydatków kwalifikowalnych inwestycji.

  Umiędzynarodowienie produktu, usługi bądź technologii MŚP w ramach Polskich Mostów Technologicznych obejmuje dwa etapy:

  • etap krajowy: bezgotówkowe wsparcie w formie trzydniowych warsztatów i przygotowanej wspólnie z ekspertem strategii ekspansji podczas 40 h konsultacji,

  • etap zagraniczny: gotówkowe wsparcie z przeznaczeniem m.in. na usługi doradcze, działania promocyjne, udział w konferencjach.

  Nabór i pierwszą ocenę wniosków poprzedzają seminaria przygotowawcze dla przedsiębiorców. Kolejnym krokiem są warsztaty tworzenia zindywidualizowanej strategii ekspansji zagranicznej. Strategia powstaje z pomocą polskich i zagranicznych ekspertów, z krajów docelowych, tj.: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku (nabór odbył się w II kw. 2018), Wietnamu, Chin (w tym w Hongkongu), Japonii (III kw. 2018), Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kenii (obecnie). W kolejnych latach planowany jest nabór na rynki m.in.: Turcji, Korei Południowej, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Indii, Norwegii, Szwajcarii, Ukrainy, Rosji i RPA. To rynki szybkiego wzrostu, wytypowane przez polski rząd jako najbardziej perspektywiczne dla rodzimych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z unikalnej wiedzy i wskazówek doświadczonych ekspertów na każdym etapie realizacji PMT, również podczas budowy relacji z lokalnymi partnerami biznesowymi, a także w ramach tzw. opieki po-projektowej.

  Informacje o naborze

  Aktualnie trwa ostatni w tym roku, trzeci nabór w ramach PMT, na rynki ZEA i Kenii. Rozpoczął się 19 listopada, a zakończy 21 grudnia o godzinie 16.

  Złożony projekt podlega dwuetapowej ocenie: formalnej oraz eksperckiej. Aplikacje ocenione pozytywnie prowadzą do podpisania umowy o powierzenie grantu i rozpoczęcie aktywnej pracy nad strategią wejścia na rynek zagraniczny.

  Firma Inservices Dotacje posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych skierowanych na ekspansję zagraniczną stanowiącą istotną część rozwoju wielu przedsiębiorstw z sektora MŚP. Oferujemy bezpłatne konsultacje i kompleksową pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji. Planujesz ekspansję zagraniczną? Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

  Źródła:

  https://pmt.trade.gov.pl

  https://pmt.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/287728,zjednoczone-emiraty-arabskie-i-kenia-przyciagnely-tlumy-przedsiebiorcow.html

  https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/polskie-mosty-technologiczne-chiny-japonia-wietnam-oraz-zea-i-kenia-nabory-trwaja/

  https://www.startup.pfr.pl/pl/program/polskie-mosty-technologiczne

  https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/

  https://www.parp.gov.pl/polskie-mosty-technologiczne-strategia-ekspansji-msp-3

  https://poir.parp.gov.pl/polskie-mosty-technologiczne/poddzialanie-3-3-1-polskie-mosty-technologiczne

  https://soe.paih.gov.pl/strony/dokumentacja-konkursowa?url=https%3A%2F%2Fpmt.trade.gov.pl%2Fpl%2Fprojekt-pmt%2Fdokumentacja-konkursowa&title=Dokumentacja%20konkursowa

  https://pmt.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/285772,jak-odniesc-sukces-w-kenii-i-zjednoczonych-emiratach-arabskich.html

 • Dotacje unijne na Dolnym Śląsku w 2019 roku

  dotacje_unijne_na_dolnym_slasku_2019_rok

  Opierając się o raporty i prognozy Ministerstwa Rozwoju dotyczące wykorzystania środków unijnych w obecnej perspektywie, można założyć, że największy procent alokacji przypadnie na lata 2019-2021. W związku z czym warto poznać możliwości dofinansowania i zastanowić się nad skorzystaniem z dotacji w nadchodzącym roku, który może okazać się jedną z ostatnich szans przed obowiązkowym rozliczeniem funduszy planowanym do 2023 roku. W dniu 11 października 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2019.

  (więcej…)

 • RPO WO 9.1.3 Wsparcie Edukacji Przedszkolnej

  Uwaga! Przedsiębiorcy oraz podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego. Rusza konkurs, dzięki któremu możecie rozwinąć swoją działalność oraz rozszerzyć ofertę świadczonych przez siebie usług z 85% poziomem dofinansowania z funduszy unijnych.

  (więcej…)

 • Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

  W listopadzie zostanie ogłoszony nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2.A. „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” obejmujący aglomerację wrocławską.

  (więcej…)
 • Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

  projekt unijny oferujący dofinansowanie dla firm na budowę przedszkoli

  Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działanie 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” obejmujący aglomerację wrocławską, wałbrzyską i jeleniogórską. 

  (więcej…)

 • Polskie Mosty Technologiczne

  program unijny polskie mosty technologiczne eksport do japonii chin i wietnamu

  Właśnie trwa nabór wniosków dla innowacyjnych firm z sektora MŚP, które chcą eksportować do Japonii, Chin i Wietnamu. Dofinansowanie dla firm to świetna okazja, by rozpocząć działania eksportowe lub zwiększyć ich wolumen! Dowiedz się co aktualne projekty unijne mogą zaoferować Twojej firmie.

  (więcej…)

 • Dotacja na rozpoczęcie działalności, środki do pozyskania w aż 13 gminach na Dolnym Śląsku!

  Świetna wiadomość dla przyszłych przedsiębiorców z Dolnego Śląska. W tym roku odbędą się jeszcze dwa konkursy organizowane przez Lokalne Grupy Działania, w których będzie realizowana dotacja na rozpoczęcie działalności. Dzięki planowanym do przeprowadzenia konkursom, Wnioskodawcy będą mogli uzyskać 100% bezzwrotnego dofinansowania na założenie firmy.

  (więcej…)
 • Dotacje na inwestycje w edukację ponadgimnazjalną – zawodową

  Chciałbyś pozyskać dotacje unijne na inwestycje w edukację ponadgimnazjalną? Prowadzisz szkołę lub ośrodek szkolno wychowawczy? A może chcesz pozyskać dofinansowanie dla jednostki samorządu terytorialnego, związku albo stowarzyszenia? Już niebawem ruszy nabór wniosków dla beneficjentów realizujących projekty na terenie ZIT WrOF, dzięki któremu można otrzymać środki unijne!

  (więcej…)
 • Dotacje na wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych

  dotacje-unijne-na-innowacje

  Znaczna część zapytań ze strony potencjalnych klientów, którzy zgłaszają się do nas w sprawie dotacji, dotyczy dwóch obszarów: inwestycji obejmujących zakup maszyn i urządzeń oraz informatyzacji przedsiębiorstw. Wprowadzenie technologii IT dotyczy przede wszystkim: tworzenia aplikacji, systemów do zarządzania firmą, uruchamiania sklepów internetowych oraz innych rozwiązań przyczyniających się udoskonaleniu procesów zarządzania i obsługi klientów w MŚP.

  (więcej…)
 • DOTACJE BHP DLA FIRM – przez innowacje do bezpieczeństwa

  Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z najważniejszych aspektów dla każdego pracodawcy, który odpowiada za stworzenie odpowiednich warunków pracy w swoim przedsiębiorstwie. Może okazać się, że konieczne będzie przeprowadzenie modernizacji działalności, a to wiąże się z wysokimi kosztami, które mogą stanowić przeszkodę dla przedsiębiorców. Dobrym rozwiązaniem są dotacje BHP dla firm z ZUS, co pozwala na uzyskanie dodatkowych środków dla firmy. Najlepiej ocenione projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników pracy – otrzymają dotacje z ZUS. (więcej…)

 • Regionalna pożyczka obrotowa

  Konkurencja, zmiany rynkowe usprawnianie obecnych procesów, wszelkie działania związane z wcześniej wymienianymi aspektami są często bardzo kapitałochłonne. Przedsiębiorstwa starają się wprowadzać innowacje i zdobyć dotacje na rzecz lepszych wyników i lepszej struktury pracy, jednakże możemy spotkać się z sytuacją gdzie przedsiębiorstwo po prostu potrzebuję kapitału na wydatki bieżące. Właśnie temu ma służyć dotacja „Regionalna pożyczka obrotowa”.

  (więcej…)

 • POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

  O fundusze UE w ramach konkursu „Poir 2.3.5 Design dla przedsiębiorców” mogą starać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małej lub średniej firmy. Dofinansowanie dla firm będą podlegać projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek.

  (więcej…)

 • Mikropożyczka i pożyczka rozwojowa

  Jeśli prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo planujesz przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. Dolnośląskiego, to proponujemy mikropożyczki lub pożyczki. Nisko oprocentowanie dotacje unijne spowodują szybszy rozwój wraz z wysokim ROI, bez płacenie wysokich odsetek. (więcej…)

 • PROJEKTY 8.3 NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  8.3 na otwarcie dzialalosci gospodarcze

  Przedstawiamy standardowe wytyczne odnośnie projektów „8.3 na otwarcie działalności gospodarczej ze wsparciem pomostowym”. (więcej…)

 • WSPARCIE W STARCIE

  wsparcie_w_starcie

  Ciekawą alternatywą dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą jest skorzystanie z programy Wsparcie w starcie. W ramach programu, można uzyskać pożyczkę o bardzo atrakcyjnych oprocentowaniu. 

  (więcej…)
 • DOTACJE Z PUP WROCŁAW

  dofinansowanie z PUP Wrocław

  Każdy początkujący przedsiębiorca biorąc pod uwagę założenie własnej działalności lub rozwinięcie już istniejącej  powinien wziąć pod uwagę dofinansowanie dla firm proponowane przez PUP.  Dostępność środków, wysokość dotacji a także ogólne warunki dofinansowania uzależnione są od przepisów poszczególnych Urzędów Pracy. Poniżej przedstawiamy wytyczne wrocławskiego PUP.   (więcej…)

 • Ruszył konkurs unijny 1.5 A.

  Znamy już szczegóły niezwykle ciekawego konkursu 1.5. A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Środki z UE trafią do dolnośląskich firm, które zamierzają przeznaczyć dofinansowanie unijne na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W poprzedniej edycji konkursu nasi klienci otrzymali dotacje unijne o wartości blisko 10 mln złotych. (więcej…)

 • DOSTĘPNE SĄ ŚRODKI NA SZKOLENIA

  dotacje na szkolenia
  Ponad 43 mln złotych trafi do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Wszystko to w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.
  (więcej…)
 • WSPARCIE INWESTYCYJNE W RAMACH KONKURSU 1.5 B

  Pojawiły się środki unijne na dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej na poziomie co najmniej regionalnym. Maksymalna kwota dotacji unijnej wynosi ponad 3.5 mln złotych.  (więcej…)

 • 6 zasad strategii rozwoju przedsiębiorstwa

  5 zasad strategii rozwoju przedsiębiorstwa

  By wziąć udział w konkursach dotyczących dotacji unijnych związanych z rozwijaniem działalności na rynkach zagranicznych, niezbędna jest przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Pomaga ona określić kierunek rozwoju i podjąć decyzję, na których rynkach warto oferować swoje produkty lub usługi i jakie podjąć działania. Jest ona także jednym z elementów wymaganych w procesie starania się o środki unijne i dofinansowanie dla firm pochodzące z funduszy krajowych. W naszym przewodniku przedstawimy co powinno znaleźć się w strategii, by zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dotacji unijnych i osiągnięcie sukcesu na nowych rynkach.

  (więcej…)
 • 6 kroków do uzyskania dotacji unijnych na start

  Chciałbyś zostać przedsiębiorcą ale brakuje ci funduszy na start? Chcesz rozpocząć działalność z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, ale nie wiesz od czego zacząć? Dzieli Cię tylko 6 kroków do uzyskania dotacji unijnych na start. Z nami otworzyć firmę przy współudziale dotacji unijnych lub dofinansowania krajowego! 

  (więcej…)
 • Wpis do ewidencji producentów ARiMR

  Wnioskodawca który zamierza ubiegać się o środki z Unii Europejskiej dystrybuowane przez ARIMR lub LGD (Lokalne Grupy Działania), w pierwszej kolejności powinien uzyskać wpis w ewidencji producentów (EP),  który będzie również identyfikatorem podmiotu w kontaktach z ARiMR i KOWR.

  (więcej…)
 • Projekty inwestycyjne – o czym należy pamiętać?

  projekty inwestycyjne

  Konkurs na Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP to jeden z najpopularniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych pozwalających na zakup środków trwałych. Warto zaznajomić się z jego specyfiką. 

  (więcej…)
 • Jak przygotować firmę do pozyskania dotacji unijnych?

  dotacji unijnych

  Pozyskanie dotacji unijnych to krok milowy w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nie jest jednak łatwo znaleźć się na liście firm, którym przyznano dofinansowanie unijne. Powodzenie w konkursie, w ramach których rozdzielane są fundusze z UE, zależy od wielu czynników. Jak więc najlepiej przygotować firmę do pozyskania funduszy unijnych?  (więcej…)

 • Dotacje na rozpoczęcie i rozwijanie działalności

  Interesującymi konkursami dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, są organizowane przez LGD nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Właśnie trwa nabór w LGD Lider A4 w skład, której wchodzą: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina oraz Domaniów. 

  (więcej…)
 • Nowe rozdanie – BON NA INNOWACJE

  Od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. 

  (więcej…)
 • NOWOŚĆ! Ostatnie w tym roku konkursy inwestycyjne 1.5

  Działanie 1.5

  Z dnia na dzień dowiadujemy się coraz więcej na temat ostatnich w tym roku konkursów inwestycyjnych na Dolnym Śląsku. „Walka” o nowe rozdanie funduszy unijnych w ramach poddziałania 1.5.A o raz B planowane jest na lipiec tego roku. Pozyskane dotacje unijne pozwolą beneficjentom zakupić wyposażenie, np. hal produkcyjnych czy rozwinąć swój park maszynowy. 

  (więcej…)
 • Poradnik eksportera – czy masz szansę na rynkach zagranicznych

  poradnik dla eksportera

  Zastanawiasz się, czy twoja firma ma szansę powodzenia na rynkach zagranicznych? Słyszałeś, że w warto wejść na rynek Iranu, Meksyku czy Algierii? A może obserwujesz nadwyżki mocy produkcyjnych w swojej firmie i nie wiesz jak je wykorzystać? I wreszcie – co zrobić, by skutecznie wykorzystać szansę na ekspansję nowych rynków zagranicznych i osiągnąć sukces? Sprawdź nasz poradnik eksportera i dowiedź się o aktualnych możliwościach!

  (więcej…)
 • PANEL EKSPERTÓW W KONKURSACH SZYBKA ŚCIEŻKA – PORADNIK WNIOSKODAWCY

  panel ekspertów

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po raz kolejny ogłosiło kolejną edycję tzw. Szybkiej Ścieżki, czyli najpopularniejszego konkursu w ramach obecnej perspektywy unijnej. Tylko w 2018 roku do zdobycia jest około 700 mln złotych. Przedsiębiorców chcących pozyskać dofinansowanie unijne w ramach tego konkursu czeka spotkanie z ekspertami z NCBR. Celem panelu ekspertów jest ocena wniosku odnosząca się do wszystkich kryteriów oceny merytorycznej zawartych w przewodniku.

  (więcej…)
 • Duża regionalna pożyczka inwestycyjna

  W ramach dotacji „Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna” finansowane będzie pokrycie Wydatków Inwestycyjnych służących Przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nakłady ponoszone na rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem zakupu nieruchomości.

  (więcej…)

 • Czym jest formularz PNT-01 i kogo dotyczy? Krok po kroku

  formularz pnt-01
  Formularz PNT-01 jest to sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R), które firma powinna raz do roku złożyć do Głównego Urzędu Statystycznego. Dokument ten dotyczy wyłącznie firm które obok głównej działalności prowadzą również działalność B+R.
  (więcej…)
 • Kredyt na innowacje technologiczne – dlaczego warto?

  kredyt na innowacje technologiczne

  Chcesz podnieść poziom innowacyjności i konkurencyjności swojej firmy? Kredyt na innowacje technologiczne to rodzaj wsparcia finansowego przeznaczony dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  (więcej…)
 • Granty na doradztwo – szansa na rozwój firmy

  Wystartował nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, dotyczący wsparcia rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP w postaci grantów na doradztwo. 
  (więcej…)
 • REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA

  Szukasz środków na zakup nieruchomości? W chwili obecnej jedynym instrumentem finansowym proponowanym przez Unię Europejską jest Regionalna Pożyczka Hipoteczna. W jej ramach możesz pożyczyć aż do 1.5 mln złotych z oprocentowaniem wynoszącym nawet 2,83%. 

  (więcej…)
 • ZDOBĄDŹ RYNKI ZAGRANICZNE – RUSZA GO TO BRAND

  Blisko 80% skuteczność w ubiegłorocznej edycji i zadowolenie klientów, których wnioski znalazły się na czołowych miejscach listy rankingowej, sprawia że konkurs Go to Brand jest jednym z naszych ulubionych. Dzięki nam miliony złotych trafiły to kieszeni przedsiębiorców rozpoczynających swoją ekspansję zagraniczną. Bądź jednym z nich i zyskaj nawet 850 tys. złotych na promocję swojej marki. 

  (więcej…)
 • KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

  Projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – będących wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych mogą otrzymać wsparcie na poziomie 75% w ramach konkursu POIR Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne. Wnioski o dotacje unijną można składać od 15 stycznia. 

  (więcej…)
 • Design dla przedsiębiorców

  Projekty unijne uwzględniają potrzeby przedsiębiorców także w procesie wprowadzania nowych produktów na rynek. Pierwszym z jego etapów jest proces projektowania wzornictwa, który uwzględnia wszystkie aktualne trendy oraz poszerza o nowe aspekty proces marketingowy projektowania nowego produktu. Wysokie koszty związane z wyżej wymienionym projektowaniem mogą stać się przeszkodą dla przedsiębiorców. Rozwiązaniem tego problemu są dotacje unijne, dzięki którym firmy mogą starać się o dofinansowanie z funduszy UE.

  (więcej…)
 • Błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego

  błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego
  Przedsiębiorca, chcący ubiegać się o dofinansowanie w ramach swojej działalności często zadaje sobie pytanie jakie kryteria musi spełniać i na jaki cel może pozyskać fundusze unijne. Nie jest do końca świadomy faktu, że to on powinien wykazywać inicjatywę i już na początku jasno określić przedmiot dofinansowania.Często przedsiębiorcy decydują się na napisanie wniosku o dotacje unijną na własną rękę. Niestety, bardzo rzadko taki zabieg przynosi sukces. Dlaczego? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy składaniu wniosku unijnego? 
  (więcej…)
 • Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

  Zgodnie z definicją, Instytucje Otoczenia Biznesu to: ,,bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.”
  (więcej…)
 • DZIAŁANIE 3.2 INNOWACJE W MŚP ŚLĄSKIE

  JEREMIE

  Poszukujesz dotacji na zakup sprzętu do swojego przedsiębiorstwa? Zapoznaj się ze specyfiką Działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi blisko 67 mln złotych.

  (więcej…)
 • Czym jest wynalazek i wzór użytkowy?

  Przepisy prawa jasno określają definicje wynalazku i wzoru użytkowego – terminów, które są bardzo często spotykane w trakcie aplikacji o fundusze unijne. Dlatego wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji unijnych powinni znać definicje obu terminów. 
  (więcej…)
 • INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

  Ruszył konkurs RPO WŁ 2.2.1. Modele biznesowe MŚP. W ramach konkursu dotację unijną otrzymają projekty zakładające wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych., zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym.

  (więcej…)
 • SZYBKA ŚCIEŻKA – DOTACJE NA B+R

  Ogłoszony 1 września konkurs „Szybka ścieżka” ma na celu poprawę konkurencyjności oraz poziomu innowacyjności MŚP. Kolejna edycja programu wprowadza szereg nowych możliwości dla wnioskodawców. Jest to, m.in: możliwość sfinansowania w ramach projektu tzw. prac przedwrożeniowych oraz istotne obniżenie progu minimalnych kosztów kwalifikowalnych.  (więcej…)

 • RPO ŁÓDŹ: 2.3.1 INNOWACJE W MŚP

  gotowość technologiczna

  Blisko 64 mln zł wynosi łączny budżet konkursu „Innowacje w MŚP”. Zainteresowani przedsiębiorcy z terenu województwa łódzkiego mogą składać wnioski do 9 listopada 2017 r. Szacujemy, że średni czas przygotowania wniosku wynosi 3-4 tygodnie. 

  (więcej…)
 • RPO ŁÓDŹ: INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW

  Mamy ciekawą propozycję dla przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego. W połowie września ruszył nabór w konkursie 1.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Pula środków wynosi blisko 85 mln złotych.  (więcej…)

 • SŁOWNIK POJĘĆ: PORĘCZENIE

  poręczenie
  Poręczenie w prawie cywilnym to umowa zawierająca zobowiązanie poręczyciela wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłużnika, w razie gdyby ten go nie wykonał. Celem poręczenia jest zabezpieczenie spłaty cudzego długu. 
  (więcej…)
 • NISKOOPROCENTOWANE INSTRUMENTY ZWROTNE

  Instrumenty zwrotne to wspólna nazwa różnych sposobów wsparcia ze środków unijnych kierowanych w głównej mierze do przedsiębiorców. Należą do nich, m.in.: pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, czy gwarancje kredytowe. Wartość puli pieniędzy przeznaczonych na pomoc zwrotną w latach 2014-2020 wynieść może nawet 10% całej kwoty przeznaczonej dla Polski. 

  (więcej…)
 • ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – ZIT AW

  ZIT AW
  Został ogłoszony nabór wniosków w konkursie RPO WD 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej. 
  (więcej…)
 • KONKURS 1.5. ,,ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP”

  Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.5. ,,Rozwój produktów i usług w MŚP”. Dotacje unijne skierowane są do mikroprzedsiębiorców, którzy zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1989 roku są rzemieślnikami.

  (więcej…)
 • MECHANIZMY ZWROTNE – POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

  JEREMIE
  Brak własnych środków finansowych i utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego to problem wielu polskich podmiotów. Dotyczy to zwłaszcza firm rozpoczynających działalność czy mikro przedsiębiorstw. Brak historii kredytowej, majątek niewystarczający do zabezpieczenia kredytu utrudnia pozyskanie wsparcia w banku. Może być także przeszkodą w dostępie do dotacji, czyli wsparcia bezzwrotnego. W dłuższej perspektywie sytuacja taka może hamować rozwój inwestycji i skutecznego konkurowania na rynku.
  (więcej…)
 • DOTACJE NA ROZPOCZĘCIA LUB ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI

  LGD

  Najbardziej interesującymi konkursami dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, są organizowane przez LGD nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: Lokalne Grupy Działania

  LGD
  Lokalne Grupy Działania (LGD) są to stowarzyszenia tworzone zwykle na obszarach wiejskich, które zawiązywane są na zasadzie partnerstwa terytorialnego. Grupy te zrzeszają przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz osoby zamieszkujące dany obszar wyznaczony granicą gmin członkowskich. (więcej…)
 • RPO LUBUSKIE – BARDZO CIEKAWY KONKURS

  gotowość technologiczna

  Przedsiębiorcy z województwa lubuskiego mogą wziąć udział w konkursie 1.1 Badania i innowacje. Dofinansowane zostaną dwa typy projektów: inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R oraz projekty B+R przedsiębiorstw. W obu przypadkach maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln złotych. (więcej…)

 • GOTOWOŚĆ TECHNOLOGICZNA – CZYLI KIEDY WPROWADZAĆ PRODUKT NA RYNEK?

  gotowość technologiczna
  Gotowość technologiczna (TRL Technology Readiness Level) służy do określenia gotowości technologicznej projektu powiązanego z branżą technologiczną. Termin TRL jest często występuje  w kontekście innowacyjnych projektów walczących o dotacje unijne. Jak go określić? 

  (więcej…)

 • Komercjalizacja wyników B+R

  komercjalizacja
  Komercjalizacja wyników B+R nabiera coraz większego znaczenia na rynkach zagranicznych jak i Polskim. Do działań związanych z komercjalizacją wyników  B+R należy wykorzystywanie i udostępnianie wyników prac badawczo-rozwojowych w taki sposób, aby dzięki niemu możliwe było osiąganie korzyści finansowych na zasadach rynkowych.
  (więcej…)
 • Dotacje unijne na uzyskanie patentu

  patent
  Uzyskanie prawa wyłączności, które ma być również chronione poza granicami kraju, nie jest tanie. Wysoka cena może być przeszkodą dla wielu przedsiębiorców. Jednak, dzięki dotacjom unijnym, uzyskanie patentu staje się bardziej dostępne dla wszystkich. Inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie rzędu 50%. 

  (więcej…)

 • SŁOWNIK POJĘĆ: KAMIENIE MILOWE

  kamienie milowe
  Kamienie milowe w projekcie badawczym to punkt w projekcie, w którym zostaje podjęta decyzja, czy nasz projekt będzie dalej realizowany, czy zostaje zamknięty bez uzyskania pożądanych efektów. Kamienie milowe opisują wystąpienia konkretnych okoliczności, dlatego używa się ich również jako punkty kontrolne po to, aby móc monitorować, czy przebieg naszych prac nad projektem zmierza w dobrym kierunku. 
  (więcej…)
 • DOTACJE UNIJNE NA OCHRONĘ WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

  Polscy przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje unijne w ramach konkursu POIR 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej. Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji. (więcej…)

 • TRWA NABÓR! DOTACJE NA PROJEKTY Z ZAKRESU B+R

  Rusza nabór wniosków w konkursie 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz zakładające zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej. (więcej…)
 • DOTACJE NA WYPOSAŻENIE DZIAŁU B+R

  Rusza nabór wniosków w ramach konkursu 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. W tym: laboratoriów specjalistycznych, działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, centrów badawczo-rozwojowych.

  (więcej…)
 • Skuteczne wprowadzanie nowych produktów

  dotacje unijne

  Przedsiębiorcy często mają pewne obawy przed wprowadzaniem zupełnie nowych produktów na rynek. Powodów takich obaw może być wiele. Możliwe, że wątpliwości te wynikają z nieznajomości podstawowych i uniwersalnych etapów takiego procesu. Warto poświęcić chwilę na zbadanie przebiegu procesu implementacji innowacji, ponieważ odpowiednie przygotowanie zwiększa szanse przedsiębiorstwa na satysfakcjonujący zwrot z inwestycji. Pieniądze na ten cel mogą pochodzić ze środków unijnych czy krajowych programów dofinansowujących firmy.

  (więcej…)
 • Mała ustawa o innowacyjności – korzyści dla inwestujących w B+R

  Mała ustawa o innowacyjności
  Pierwszego stycznia 2017 roku w życie weszła „Mała ustawa o innowacyjności”, która prezentuje szereg udogodnień dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój. Jakie są główne założenia ustawy?
  (więcej…)
 • DOTACJE DLA MŚP – „BON NA INNOWACJE”

  bony na innowacje
  8. czerwca rusza nabór wniosków w konkursie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
  (więcej…)
 • Dlaczego warto nam zaufać?

  firm doradczych
  Na wciąż rozwijającym się rynku consultingowym istnieje cała grama firm oferujących pomoc oraz doradztwo przy wypełnieniu wniosku unijnego na rzecz potocznego dofinansowania z unii. Oczywiście, jakość jego wypełnienia zależy od kompetencji, doświadczenia oraz współpracy firmy doradczej z wnioskodawcą. 
  (więcej…)
 • INWESTYCJE W B+R – CZY TO SIĘ OPŁACA?

  dotacje bezpośrednie

  Rozważając opcję podjęcia inwestycji, zawsze ważne jest, aby sprawdzić, czy oczekiwane przychody z planowanego przedsięwzięcia pozwolą na osiągnięcie zadowalającego zysku. Przedsiębiorcy powinni podejmować się realizacji tylko tych projektów, które przyniosą satysfakcjonujące korzyści w określonym czasie – firmy z reguły nastawione są na maksymalizację zysku. Przy decydowaniu się na inwestycje nie można jednak zapominać o ryzyku, które nieodłącznie towarzyszy inwestycjom. Optymalne przedsięwzięcie charakteryzuje się wysoką zyskownością przy minimalnym poziomie ryzyka. (więcej…)

 • DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE

  16 sierpnia rusza konkurs „Dolnośląski Bon na Innowacje”. W swoim założeniu ma przyczyniać się do rozwoju innowacji w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci nowych bądź ulepszonych produktów lub usług, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych. (więcej…)

 • ZŁÓŻ WNIOSEK: RPO WP 1.4.1 DOTACJE BEZPOŚREDNIE

  dotacje bezpośrednie
  12. czerwca rusza nabór wniosków w konkursie RPO WP 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu TIK. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wykorzystania w przedsiębiorstwie technologii informacyjno–komunikacyjnych.  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: KONSORCJUM

  konsorcjum
  Konsorcjum, jest to organizacja, która zrzesza kilka podmiotów gospodarczych na wyznaczony czas oraz w konkretnie ustalonym celu. Są one zazwyczaj tworzone na potrzeby dużych lub ryzykownych inwestycji.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

  Baza Usług Rozwojowych
  Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usługowych świadczonych w formach: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu, coachingu. 
  (więcej…)
 • Poznaj zalety konkursów skierowanych do firm z Dolnego Śląska

  O tym, że warto korzystać ze środków zewnętrznych nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak dla niezdecydowanych stworzyliśmy spis największych zalet dwóch aktualnych konkursów skierowanych do przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Nie zwlekaj, dotacje unijne czekają!
  (więcej…)
 • Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

  Planujesz doposażyć dział B+R, realizować prace badawczo-rozwojowe albo doszkolić swoich pracowników? Zrób to przy współudziale środków z Unii Europejskiej i jeszcze efektywniej rozwijaj swoją firmę.
  (więcej…)
 • Zasady promocji i oznakowania projektów

  oznakowania projektów
  Każdy beneficjent korzystający z unijnego wsparcia ma obowiązek poinformowania o tym opinię publiczną, uczestników, a także odbiorców projektu. Zasada promocji i oznakowania projektów funkcjonuje w myśl zasady, iż wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe.
  (więcej…)
 • SYSTEM UDOSTĘPNIANIA DANYCH O POMOCY PUBLICZNEJ

  System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej
  System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej, to cenne źródło informacji dla przedsiębiorców. Dlaczego? Tłumaczy Grzegorz Szafrański, Dyrektor Operacyjny InServices. 
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: MOJEPAŃSTWO

  mojePaństwo
  MojePaństwo jest internetową platformą, która dla wnioskodawcy stanowi cenne źródło informacji. To tam może dokonać przeglądu firm i organizacji pozarządowych, ich misji, sposobu reprezentacji oraz powiązań osób z Zarządu i Rady z innymi organizacjami i firmami.
  (więcej…)
 • CZYM JEST EFEKT ZACHĘTY?

  efektu zachęty
  Wymóg spełnienia efektu zachęty jest wyrazem dążenia do tego, by w  Unii Europejskiej udzielana była tylko tzw. „dobra pomoc”, a więc  taka, która jest niezbędna dla beneficjenta do realizacji projektu, który  przyczynia się do realizacji pożądanego celu.
  (więcej…)
 • BAZA KONKURENCYJNOŚCI

  baza konkurencyjności
  Baza konkurencyjności to system informatyczny, który umożliwia realizację zasady konkurencyjności. 

  (więcej…)

 • PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

  Polska Wschodnia
  Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW) to dodatkowy ukierunkowany terytorialnie instrument wsparcia finansowego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Ma on wzmacniać i uzupełniać działania prowadzone w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych.
  (więcej…)
 • ZŁÓŻ WNIOSEK: 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

  Ruszył nabór wniosków w konkursie 1.2 Internacjonalizacja MŚP (POPW 2014-2020). W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją (umiędzynarodowieniem) działalności wnioskodawcy.
  (więcej…)
 • Sukces InServices. Kolejne dotacje unijne trafią do naszych klientów

  dotacje unijne
  Jest nam niezwykle miło poinformować o wynikach konkursu 1.5.1. A RPO DW „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP”. Przygotowane przez nas wnioski uzyskały wysokie miejsca na liście rankingowej i otrzymały dotacje unijne. Pieniądze, które trafią do przedsiębiorców z Dolnego Śląska, pozwolą zrealizować inwestycje, których całkowita wartość wynosi blisko 9 mln złotych.  
  (więcej…)
 • BEZPŁATNE KONSULTACJE WE WROCŁAWIU

  bezpłatne szkolenie wrocław

  Planujesz doposażyć dział B+R, realizować prace badawczo-rozwojowe albo doszkolić swoich pracowników? Zrób to przy współudziale środków z Unii Europejskiej i jeszcze efektywniej rozwijaj swoją firmę.

  (więcej…)
 • InServices – jakość potwierdzona certyfikatem

  Firma InServices w lutym zdobyła certyfikat ISO 9001-2015, czyli kolejny dokument potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług oraz prawdziwe zaangażowanie naszych ekspertów w wykonywaną pracę.

  Wdrożony w naszej firmie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ został potwierdzony przez niezależną, akredytowaną jednostkę, jaką jest Polska Izba Handlu Zagranicznego. Warto wiedzieć, że system ISO 9001 opiera się na ośmiu głównych założeniach,.m.in. zorientowaniu na klienta, przywództwie, ciągłym doskonaleniu czy podejściu procesowym. Dzięki ich spełnieniu możemy pracować efektywniej i osiągać jeszcze lepsze wyniki w zakresie: świadczenia usług rozwojowych (szkoleniowych i doradczych) oraz w zarządzaniu projektami.
  Jest to kolejny dokument potwierdzający nasze kwalifikacje i wysoki poziom świadczonych usług – mówi Grzegorz Szafrański, Dyrektor Operacyjny InServices.

  Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO 9001-2015:

  • Zwiększona satysfakcja klientów
  • Możliwość nawiązania szerszych relacji biznesowych
  • Jeszcze lepsza efektywność pracy organizacji
  • Potwierdzenie sprawnego systemu szybkiego wykrywania i likwidacji niezgodności
  • Organizacja pracy ukierunkowana na stałe doskonalenie jej jakości, efektywności i skuteczności oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników
  0001
 • PRZYKŁADY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ

  B+R nie musi bynajmniej oznaczać działalności naukowej, gdyż kategoria ta obejmuje przede wszystkim prace związane z doskonaleniem technologii i rozwojem produktów.
  (więcej…)
 • PNT-01 – SPRAWOZDANIE, O KTÓRYM ŁATWO MOŻNA ZAPOMNIEĆ

  Mała ustawa o innowacyjności
  Przepisy prawa nakazują każdemu przedsiębiorstwu złożyć na początku roku do GUS sprawozdanie PNT-01, w którym wykaże omawiane nakłady na B+R.
  (więcej…)
 • INNOWACYJNOŚĆ – HASŁO PRZEWODNIE NOWEJ PERSPEKTYWY

  kamienie milowe
  Do 2020 roku do Polski może trafić 82,5 mld euro w ramach dotacji z Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów obecnej perspektywy finansowej jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.Innowacyjność to nic innego, jak zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania nowych lub znacząco ulepszonych innowacji. Chodzi o innowacyjność produktową (towarów i usług), marketingową, procesową lub organizacyjno-techniczną mówi Grzegorz Szafrański, Dyrektor Operacyjny InServices. 
  (więcej…)
 • 1.4.1 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

  Środki na stworzenie krótkoterminowych planów rozwoju eksportu i długoterminowych strategii eksportowych.
  (więcej…)
 • Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

  Go to Brand
  Środki na projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.
  (więcej…)
 • „PROGRAMY EKSPORTOWE” – DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI

  programy eksportowe
  Internacjonalizacja i wsparcie eksportu przedsiębiorstw, to jeden z ważniejszych elementów budżetu na lata 2014-2020.
  (więcej…)
 • STRATEGIA EKSPORTOWA DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI NA EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ – CZĘŚĆ II „WDRAŻANIE PLANU EKSPORTU”

  Plan eksportu
  Udział w targach zagranicznych często wymusza wykonanie projektu eksportowego. Udział w targach jest zazwyczaj początkiem realizacji projektu eksportowego. Dobre przygotowanie się do prezentacji wyrobów na targach zagranicznych zabiera nieraz kilka miesięcy pracy.
  (więcej…)
 • 1.4 B. c ZWIĘKSZENIE MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI MSP (…)

  międzynarodową ekspansję
  Środki na wdrożenie postanowień krótkoterminowych planów rozwoju eksportu.

  (więcej…)
 • 1.4 B. a, b ZWIĘKSZENIE MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI MSP

  ekspansja międzynarodowa
  Ruszył program 1.4 B. a, b ZWIĘKSZENIE MIĘDZYNARODOWEJ EKSPANSJI MSP POPRZEZ WDROŻENIE NOWYCH MODELI BIZNESOWYCH ORAZ ZWIĘKSZENIA EKSPANSJI NA RYNKI ZEWNĘTRZNE. Środki na wdrożenie postanowień długoterminowych strategii eksportowych 
  (więcej…)
 • STRATEGIA EKSPORTOWA DROGĄ DO POZYSKANIA DOTACJI NA EKSPANSJĘ ZAGRANICZNĄ – CZĘŚĆ I „PRZYGOTOWANIE STRATEGII”

  Wieloletnia strategia rozwoju eksportu zostaje przygotowana w celu wyznaczenia zakresu działań eksportowych w perspektywie wieloletniej. Dokument określa w szczególności główny cel eksportowy, cele szczegółowe ekspansji na wybranych rynkach zagranicznych, sposoby ich osiągnięcia oraz źródła finansowania. 
  (więcej…)
 • OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY OPERACYJNE

  dotacje unijne
  Ogólnopolskie programy operacyjne zostały stworzone w celu pomocy przedsiębiorcom. Opisują one, kto i na co może otrzymać dotację, a także zapewniają zainteresowanym wystarczające informacje, aby mogli dopasować swój projekt do wytycznych, które są zgodne z zaleceniami Wspólnoty Europejskiej.
  (więcej…)
 • ROZLICZANIE DOTACJI

  Na pojęcie „rozliczanie dotacji” składają się wszystkie czynności, które dotujący wykonuje w celu merytorycznej, formalnej i rachunkowej kontroli dokumentów otrzymanych przez beneficjenta. (więcej…)
 • InServices PARTNEREM Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości!

  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
  Między 14-20 listopada przypada Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, którego oficjalnym partnerem została nasza firma!

  (więcej…)

 • WNIOSEK O DOTACJE – NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

  wniosek o dotacje
  Wnioskiem o dofinansowanie nazywa się formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania dotacji z Unii Europejskiej.
  (więcej…)
 • Ostatnia szansa na pozyskanie dotacji w ramach konkursu 1.5

  dotacje na innowacje
  To już ostatnia szansa na skorzystanie z dotacji w ramach konkursu 1.5 (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: BIZNESPLAN

  InServices: SŁOWNIK POJĘĆ:BIZNESPLAN
  Biznesplan to dokument, w którym są określone cele przedsiębiorstwa oraz zakres i sposób jego działania dla osiągnięcia tych celów. Znajdują się w nim zatem odpowiedzi na 2 podstawowe pytania, które musi zadać sobie każdy przedsiębiorca: Co i jak będę robić? oraz Czy moja działalność przyniesie zysk? (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA SWOT

  InServices: SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA SWOT
  Dokonanie odpowiedniej analizy często przesądza o sukcesie danego przedsięwzięcia. Dzisiaj przybliżymy jedną z najbardziej znanych – analizę SWOT. (więcej…)
 • Szkolenie w AIP we Wrocławiu – podziękowania za współpracę

  Serdecznie dziękujemy władzom Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości we Wrocławiu za współorganizację szkolenia dotyczącego konkursów dotacyjnych.
  (więcej…)
 • 10 BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

  zakładanie firmy
  Optymizm nie zawsze jest sprzymierzeńcem w biznesie. Tutaj liczy się realizm i twarde stąpanie po ziemi. Żeby prowadzić firmę, nie wystarczy być pracowitym. Trzeba być świadomym czyhających na nas zagrożeń.
  (więcej…)
 • 13 POMYSŁÓW NA WŁASNY BIZNES

  źródło: librestock.com
  Każdy pomysł na biznes jest dobry, jeżeli odpowiada na  zapotrzebowanie klientów na dany produkt. Ważna jest także postawa przedsiębiorcy, jego profesjonalizm i pasja, a także cierpliwość. Jeśli te warunki zostaną spełnione to nawet najbardziej odważny pomysł może okazać się sukcesem.
  (więcej…)
 • SKĄD ZDOBYĆ ŚRODKI NA REALIZACJĘ POMYSŁU NA BIZNES?

  źródło: pixabay.com
  Wielu przedsiębiorców posiada bardzo dobry pomysł na własny biznes, jednak brakuje im funduszy niezbędnych na realizację tego celu. Aby rozwiązać ten problem można skorzystać z wielu źródeł oferujących środki dla takich osób.
  (więcej…)
 • KOBIETY W BIZNESIE

  kobiety w biznesie
  W dzisiejszych czasach zmienia się pozycja kobiet biznesie – stanowią one coraz bardziej atrakcyjniejszą i pewniejszą swojego miejsca na rynku pracy grupę. Cechy kobiet takie jak profesjonalizm, pracowitość, determinacja w dążeniu do celu, wysoka etyka biznesowa i uczciwość to cechy wpływające pozytywnie na oblicze świata biznesu.
  (więcej…)
 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

  źródło: librestock.com
  Społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. (więcej…)
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  zarządzanie finansami
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest procesem decyzyjnym koniecznym do realizacji celu głównego. Polega na wykorzystywaniu różnego rodzaju instrumentów, technik, kryteriów i reguł do sterowania przebiegiem procesów i zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem zasobów pieniężnych. 
  (więcej…)
 • LISTA MAILINGOWA I NEWSLETTER – SKUTECZNE NARZĘDZIA W DOTARCIU DO KLIENTÓW?

  newsletter
  Sukces firmy może zależeć od kilku podstawowych elementów. Nalezą do nich: oferta, grupa odbiorców i kreacja. Specjaliści zalecają, aby poświęcić na nie kolejno 40, 40 i 20 % uwagi.
  (więcej…)
 • FIRMOWA STRONA INTERNETOWA – CO POWINNO SIĘ NA NIEJ ZNALEŹĆ?

  strona internetowa
  Współczesne prawo marketingu głosi, że: „Jeśli nie ma Cię w internecie – nie istniejesz”. W celu dotarcia do jak największej liczby klientów należy zatem uaktywnić się w sieci. Strona WWW jest bowiem doskonałym kanałem komunikacji marketingowej dla firm oraz ich wizytówką. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: INCOTERMS

  incoterms
  W dzisiejszym artykule przybliżmy zbiór zasad określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie.
  (więcej…)
 • WŁASNA FIRMA – OD CZEGO ZACZĄĆ?

  własna firma
  Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, pod koniec czerwca 2015 roku szacunkowa liczba podmiotów gospodarki narodowej to 4 155 328 w tym 4 017 103 stanowią podmioty prywatne. Może warto dołączyć do tego grona i otworzyć własną działalność? (więcej…)
 • JAK ZARABIAĆ WIĘCEJ?

  zarabiać więcej
  Masz własną firmę i chciałbyś zarabiać więcej? Jest to więc dobry czas, aby zastanowić się nad nowymi źródłami generowania dochodów.
  (więcej…)
 • Bezpłatne konsultacje w Jaworze i Strzegomiu

  bezpłatne konsultacje
  Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców z Jawora i Strzegomia  do udziału w bezpłatnych, indywidualnych konsultacjach. Z nami dowiedzą się Państwo, czy i w jaki sposób mogą rozwinąć swoją działalność korzystając ze środków unijnych w latach 2014-2020. (więcej…)
 • 7 NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW

  wypełnianiu wniosków
  Prawidłowe wypełnienie wniosku może być wyzwaniem. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne błędy, które mogą pojawić się podczas wypełniania różnego rodzaju dokumentacji.
  (więcej…)
 • Bezpłatne konsultacje we Wrocławiu

  bezpłatne konsultacje
  Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z Wrocławia i okolic do udziału w bezpłatnych konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków na założenie i rozwój przedsiębiorstwa.
  (więcej…)
 • URZĄD PRACY – CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

  urząd pracy
  Urząd pracy to instytucja zajmująca się analizą rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz pośredniczeniem zawodowym dla osób, które poszukują pracy. W Polsce funkcjonują powiatowe i wojewódzkie Urzędy Pracy. Urzędy powiatowe i wojewódzkie nie są ze sobą związane na zasadzie podległości. Mają odrębny zestaw zadań.
  (więcej…)
 • 1.5 A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

  Środki na wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej do przedsiębiorstwa.  (więcej…)
 • POIR Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje

  Środki na opracowanie przez jednostkę naukową innowacji dla przedsiębiorstwa. (więcej…)
 • POIR Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w działalności eksportowej

  Środki na promowanie marek na rynku międzynarodowym poprzez uczestnictwo w targach zagranicznych.  (więcej…)
 • DOTACJE Z ZUS

  dotacje z ZUS
  Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że może otrzymać środki zewnętrzne na projekty związane z poprawą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pieniądze na ten cel mogą pochodzić z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: KOSZTY KWALIFIKOWALNE

  Każdy wniosek o dotacje posiada listę tzw. kosztów kwalifikowalnych (czasem określanych kwalifikowanymi). Z punktu widzenia wnioskodawcy są one bardzo ważne, ponieważ to właśnie te koszty podlegają refundacji ze środków unijnych.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: POMOC DE MINIMIS

  Pomoc de minimis to taka pomoc finansowa, która uważana jest za niezagrażającą zasadom wolnego rynku. W wielu przypadkach polega ona na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty (choć zdarza się, że zostaje on w całości umorzony). Co ciekawe, są tylko dwa warunki, które podatnik musi spełnić, by móc skorzystać z tego rodzaju pomocy. Pierwszy: nie może on być podmiotem gospodarczym wyłączonym z zakresu działania oraz drugi: nie może przekroczyć dozwolonego limitu pomocy de minimis. (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: WNIOSKODAWCA I BENEFICJENT

  beneficjent i wnioskodawca
  Pojęcia beneficjent i  wnioskodawca często niesłusznie uznawane są za tożsame przez projektodawców. Czym zatem się różnią? (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: POMOC PUBLICZNA

  pomoc publiczna
  Pomoc publiczna to ingerencja instytucji państwowych, polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: INNOWACJA

  innowacja
  Innowacja: hasło przewodnie w obecnej perspektywie finansowania środków z UE. Mamy za sobą pierwsze zrealizowane wnioski w ramach RPO na dofinansowanie inwestycji procesowych i produktowych w sektorze MŚP. Czym więc jest innowacja?
  (więcej…)
 • SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  skuteczne zarządzanie
  Projektem możemy nazwać każde zaplanowane działanie, które ma jasno określony cel. Osiągnięcie tego celu wymaga wykonania różnych czynności, które powinny być komplementarne oraz zachodzić w odpowiednim czasie. Kluczem do zakończenia projektu sukcesem jest właśnie skuteczne zarządzanie. (więcej…)
 • JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY PROWADZENIA FIRMY?

  KOSZTY PROWADZENIA FIRMY
  Jak zmniejszyć koszty prowadzenia firmy? To pytanie często pada w rozmowach między przedsiębiorcami. Do wprowadzenia oszczędności w firmie niezbędna jest wiedza na temat kształtowania się kosztów w poszczególnych okresach. (więcej…)
 • WAŻNE TERMINY DLA PRZEDSIĘBIORCY

  Przestrzeganie odpowiednich terminów jest istotne dla każdego przedsiębiorcy, bowiem wiązać się może z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Podpowiadamy na jakie należy w szczególności zwrócić uwagę podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  (więcej…)
 • SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA 5 SIŁ PORTERA

  Analiza 5 sił Portera jest jedną z metod analizy strategicznej organizacji, którą wykorzystuje się do wyznaczenia jej celów strategicznych i formułowania jej strategii. Punkt wyjścia analizy stanowi wyodrębnienie produktowe i geograficzne sektora.
  (więcej…)
 • CZYM JEST AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?

  W Polsce istnieje wiele Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Są to najczęściej samodzielne instytucje, które działają przy uczelniach wyższych. Największą siecią, która zrzesza AIP, jest Fundacja AIP, a jej oddziały są rozproszone na terenie całego kraju. (więcej…)