Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czasowe zarządzanie

INTERIM MANAGEMENT

Interim Management jest to „Czasowe zarządzanie na zlecenie”. Opiera się na trzech filarach:

•    zdefiniowanym celu
•    określonym zakresie działań
•    współpracy organizacji z Interim Managerem

Korzyści ze współpracy z Interim Managerem:

Optymalizacja kosztów

– brak kosztów związanych ze stałym zatrudnieniem
– rozliczenie wg faktury VAT
– brak urlopów, dodatków itp

Osiągnięcie celów

– sprawne i efektywne realizowanie ustalonych wcześniej zadań
– wynagrodzenie oparte  o efekty współpracy

Elastyczność

– możliwość współpracy  1/2/3 dni w tygodniu, w zależności od potrzeb
– dobór dogodnej formy umowy

Niezależność

– autorytet
– obiektywizm
– mandat do wprowadzania zmian
– świeże spojrzenie na firmę

Oszczędność czasu

– widoczne efekty w  krótkim czasie
– krótki okres wdrażania
– pominięcie okresu rekrutacji

Transfer wiedzy

– przekazanie odpowiedniego know-how
– wiedza zostaje w firmie

Ze wsparcia Interim Managera warto skorzystać, gdy:

•    istnieje zapotrzebowanie na osobę wspierającą projekt swoimi: umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem, którymi nie dysponują aktualni pracownicy;

•    wystąpił nagły wakat spowodowany np. urlopem macierzyńskim lub inną nieprzewidzianą nieobecnością pracownika na ważnym dla firmy stanowisku;

•    firma stoi przed wdrożeniem istotnej inicjatywy, np. restrukturyzacją, fuzją, przejęciem, integracją, wejściem na giełdę, gruntowną zmianą procesów biznesowych i nie posiada wystarczającej ekspertyzy w tym zakresie;

•    planowane jest przeprowadzenie trudnych zmian w organizacji;

•    przewidywana jest budowa struktury niezbędnej do realizacji innowacyjnych zadań biznesowych dotychczas nie realizowanych przez firmę;

•    istnieje zapotrzebowanie na stworzenie dalszej perspektywy rozwoju firmy. Interim Manager poprzez określenie obecnego miejsca  wyznacza drogi rozwoju i proponuje konkretne rozwiązania do realizacji.

Więcej informacji: 

www.menedzerdowynajecia.pl

lub pod numerem telefonu

693 906 651