Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Darmowe, indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców

DARMOWE INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

11.07.2019 od godziny 9 w Sektor 3 przy ul. Legnickiej 65, odbywać się będą darmowe konsultacje biznesowe z zakresu DOFINANSOWAŃ DO SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW oraz WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ (TARGI + MISJE + DZIAŁANIA PROMOCYJNE) dla przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Organizatorem konsultacji jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych […]

(więcej…)

Dotacja dla przedsiębiorstw “Internacjonalizacja MŚP z woj. śląskiego”

1

Dotacja dla przedsiębiorstw “Internacjonalizacja MŚP z woj. śląskiego” Konkurs organizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem konkursu jest wybór wniosku w celu dofinansowania projektów, które wpisują się w Oś Priorytetową III Konkurencyjność MŚP, a dokładniej poddziałanie 3.5.3 “Internacjonalizacja MŚP”. 

(więcej…)

Granty doradcze na usługi doradcze

womens-power-2245108_960_720

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w zakresie pozyskania dofinansowania w wysokości 85%, jak również realizacji specjalistycznych usług doradczych w zakresie:

(więcej…)

Dotacje na profesjonalne usługi proinnowacyjne

dotacje unijne na usługi proinnowacyjne

Dotacje dla przedsiębiorstw na profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu to konkurs, którego nabór ogłoszono w marcu. Celem konkursu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich aktywności badawczo-rozwojowej. Wsparcie to powinno przyczyniać się do wspierania procesów innowacji i efektywniejszego wykorzystania potencjału rozwojowego w przedsiębiorstwach. 

(więcej…)

Dotacje na wsparcie innowacyjności w sektorze MŚP na Śląsku

Projekt bez tytułu (19)

W styczniu ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”. Konkurs dotyczy wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych poprzez zakup maszyn i urządzeń czy wartości niematerialno-prawnych. Poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wyniesie 45, zaś dla średnich 35 procent.

(więcej…)

Dotacje na tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Projekt bez tytułu (17)

Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.4 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” obejmujący całe województwo dolnośląskie. Konkurs dotyczy aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie i rozwijanie działalności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami […]

(więcej…)

Dofinansowanie ekspansji zagranicznej

Projekt bez tytułu (13)

Celem programu Go to Brand jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki. Konkurs obejmuje wsparcie promocji marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako mikro-, mały lub średni przedsiębiorca możesz dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania […]

(więcej…)

Ponadnarodowa mobilność uczniów

wyjazdy-zagraniczne-uczniów-dofinansowania-unijjne

W odpowiedzi na zainteresowanie polskich szkół możliwościami finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła konkurs, dedykowany uczniom szkół publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie oświaty. Konkurs ten skierowany jest do szkół podstawowych (uczniów od klasy 6) oraz ponadpodstawowych opisanych poniżej oraz do szkół artystycznych.

(więcej…)

Polskie Mosty Technologiczne sposobem na ekspansję zagraniczną

polskie_mosty_technologiczne

15 listopada w Centrum Prasowym PAIH w Warszawie odbyło się kolejne seminarium otwierające trzeci nabór wniosków w ramach Polskich Mostów Technologicznych. Po rynkach azjatyckich: Chin, Japonii i Wietnamu, to spotkanie było dedykowane rynkom Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Kenii stanowiących ostatnie rynki docelowe w tym roku. Wysoka frekwencja potwierdziła niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorców ekspansją na rynki zagraniczne. […]

(więcej…)

Dotacje unijne na Dolnym Śląsku w 2019 roku

dotacje_unijne_na_dolnym_slasku_2019_rok

Opierając się o raporty i prognozy Ministerstwa Rozwoju dotyczące wykorzystania środków unijnych w obecnej perspektywie, można założyć, że największy procent alokacji przypadnie na lata 2019-2021. W związku z czym warto poznać możliwości dofinansowania i zastanowić się nad skorzystaniem z dotacji w nadchodzącym roku, który może okazać się jedną z ostatnich szans przed obowiązkowym rozliczeniem funduszy […]

(więcej…)

RPO WO 9.1.3 Wsparcie Edukacji Przedszkolnej

dotacje-unijne-wroclaw

Uwaga! Przedsiębiorcy oraz podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego. Rusza konkurs, dzięki któremu możecie rozwinąć swoją działalność oraz rozszerzyć ofertę świadczonych przez siebie usług z 85% poziomem dofinansowania z funduszy unijnych.

(więcej…)

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

dofinansowania-unijne

W listopadzie zostanie ogłoszony nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2.A. „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” obejmujący aglomerację wrocławską.

(więcej…)

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

projekt unijny oferujący dofinansowanie dla firm na budowę przedszkoli

Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działanie 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” obejmujący aglomerację wrocławską, wałbrzyską i jeleniogórską. 

(więcej…)

DOTACJE BHP DLA FIRM – przez innowacje do bezpieczeństwa

dotacje-bhp-dla-firm

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z najważniejszych aspektów dla każdego pracodawcy, który odpowiada za stworzenie odpowiednich warunków pracy w swoim przedsiębiorstwie. Może okazać się, że konieczne będzie przeprowadzenie modernizacji działalności, a to wiąże się z wysokimi kosztami, które mogą stanowić przeszkodę dla przedsiębiorców. Dobrym rozwiązaniem są dotacje BHP dla firm z ZUS, co pozwala […]

(więcej…)

Regionalna pożyczka obrotowa

regionalna-pozyczka-obrotowa

Konkurencja, zmiany rynkowe usprawnianie obecnych procesów, wszelkie działania związane z wcześniej wymienianymi aspektami są często bardzo kapitałochłonne. Przedsiębiorstwa starają się wprowadzać innowacje i zdobyć dotacje na rzecz lepszych wyników i lepszej struktury pracy, jednakże możemy spotkać się z sytuacją gdzie przedsiębiorstwo po prostu potrzebuję kapitału na wydatki bieżące. Właśnie temu ma służyć dotacja „Regionalna pożyczka […]

(więcej…)