Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

DZIAŁANIE 3.2 INNOWACJE W MŚP ŚLĄSKIE

JEREMIE

Poszukujesz dotacji na zakup sprzętu do swojego przedsiębiorstwa? Zapoznaj się ze specyfiką Działania 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi blisko 67 mln złotych.

(więcej…)

INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

dock-441989_1280

Ruszył konkurs RPO WŁ 2.2.1. Modele biznesowe MŚP. W ramach konkursu dotację unijną otrzymają projekty zakładające wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych., zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym.

(więcej…)

SZYBKA ŚCIEŻKA – DOTACJE NA B+R

science-world-210775_1920

Ogłoszony 1 września konkurs „Szybka ścieżka” ma na celu poprawę konkurencyjności oraz poziomu innowacyjności MŚP. Kolejna edycja programu wprowadza szereg nowych możliwości dla wnioskodawców. Jest to, m.in: możliwość sfinansowania w ramach projektu tzw. prac przedwrożeniowych oraz istotne obniżenie progu minimalnych kosztów kwalifikowalnych. 

(więcej…)

JEREMIE dla województwa łódzkiego

money-2696234_1920

Chcesz skorzystać z preferencyjnych pożyczek? To idealna okazja dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego. W ramach inicjatywy JEREMIE mogą starać się o pożyczkę w wysokości nawet 2.000.000 złotych z oprocentowaniem do 1% w skali roku. Warunki są zmienne w zależności od instytucji, która oferuje pożyczki. Poniżej przedstawiamy ofertę jednej z nich.

(więcej…)

RPO ŁÓDŹ: 2.3.1 INNOWACJE W MŚP

gotowość technologiczna

Blisko 64 mln zł wynosi łączny budżet konkursu „Innowacje w MŚP”. Zainteresowani przedsiębiorcy z terenu województwa łódzkiego mogą składać wnioski do 9 listopada 2017 r. Szacujemy, że średni czas przygotowania wniosku wynosi 3-4 tygodnie. 

(więcej…)

RPO ŁÓDŹ: INFRASTRUKTURA B+R PRZEDSIĘBIORSTW

microscope-275984_1280

Mamy ciekawą propozycję dla przedsiębiorców działających na terenie województwa łódzkiego. W połowie września ruszył nabór w konkursie 1.2.1. Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Pula środków wynosi blisko 85 mln złotych. 

(więcej…)

NISKOOPROCENTOWANE INSTRUMENTY ZWROTNE

bank-note-209104_1920

Instrumenty zwrotne to wspólna nazwa różnych sposobów wsparcia ze środków unijnych kierowanych w głównej mierze do przedsiębiorców. Należą do nich, m.in.: pożyczki, mikropożyczki, poręczenia, czy gwarancje kredytowe. Wartość puli pieniędzy przeznaczonych na pomoc zwrotną w latach 2014-2020 wynieść może nawet 10% całej kwoty przeznaczonej dla Polski. 

(więcej…)

ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP – ZIT AW

ZIT AW

Został ogłoszony nabór wniosków w konkursie RPO WD 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty zakładające wprowadzenie innowacji produktowej lub procesowej. 

(więcej…)

KONKURS 1.5. ,,ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP”

bakers-1829813_1920

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.5. ,,Rozwój produktów i usług w MŚP”. Dotacje unijne skierowane są do mikroprzedsiębiorców, którzy zgodnie z Ustawą z dnia 22 marca 1989 roku są rzemieślnikami.

(więcej…)

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIA LUB ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI

LGD

Najbardziej interesującymi konkursami dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, są organizowane przez LGD nabory wniosków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

(więcej…)

RPO LUBUSKIE – BARDZO CIEKAWY KONKURS

gotowość technologiczna

Przedsiębiorcy z województwa lubuskiego mogą wziąć udział w konkursie 1.1 Badania i innowacje. Dofinansowane zostaną dwa typy projektów: inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R oraz projekty B+R przedsiębiorstw. W obu przypadkach maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 10 mln złotych.

(więcej…)

DOTACJE UNIJNE NA OCHRONĘ WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

jonmp7tpgk

Polscy przedsiębiorcy mogą starać się o dotacje unijne w ramach konkursu POIR 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej. Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

(więcej…)

TRWA NABÓR! DOTACJE NA PROJEKTY Z ZAKRESU B+R

school-2051712_1920

Rusza nabór wniosków w konkursie 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz zakładające zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

(więcej…)

DOTACJE NA WYPOSAŻENIE DZIAŁU B+R

microscope-275984_1280

Rusza nabór wniosków w ramach konkursu 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące tworzenia i rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. W tym: laboratoriów specjalistycznych, działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, centrów badawczo-rozwojowych.

(więcej…)

DOTACJE DLA MŚP – „BON NA INNOWACJE”

bony na innowacje

8. czerwca rusza nabór wniosków w konkursie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. W ramach działania dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

(więcej…)