Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

ogłoszenie wyników w zapytaniu ofertowym nr 1/1.2.2 WARR/2019

Szanowni Państwo

Poniżej znajduje się informacja dotycząca ogłoszenia wyników w zapytaniu ofertowym nr 1/1.2.2 WARAR/ 2019

Z poważaniem
Agnieszka Szafrańska

 1. Ogłoszenie wyników w zapytaniu ofertowym nr1/1.2.2 WARR/2019 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 1/1.2.2 WARR/2019.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym nr 1/1.2.2 WARR/2019.
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie opracowania aplikacji internetowej mającej na celu optymalizację funkcjonowania sklepu internetowego.

Z poważaniem,
Agnieszka Szafrańska

 1. załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY
 2. załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O POTENCJALE PERSONALNYM I TECHNICZNYM 
 3. załacznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ MIĘDZY PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI
 4. Zapytanie ofertowe nr 1 1.2.2WARR 2019

 

Nasza firma aktualnie realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Tytuł projektu: „ Inteligenta aplikacja mobilna z systemem zapamiętywania preferencji klientów.”

Celem projektu jest wprowadzenie nowej wersji aplikacji mobilnej umożliwiającej zamawianie RegioPaczek i obserwację RegioBusa oraz udostępnianie użytkownikom planów dietetycznych.

całkowita wartość projektu:    143.910,00PLN

kwota dofinansowania:            99.450,00PLN

 

stopka do wpisu

 

 

Wyniki z zakończonego postępowania ofertowego 1/1.3WARR/2018

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż dnia 04.10.2018 r. zakończono postępowanie ofertowe nr 1/1.3WARR/2018.
Wyniki postępowania pod poniższym linkiem.

Z poważaniem,
Agnieszka Szafrańska

Notatka z wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe  nr 1/1.3WARR/2018.pdf

 

Wyniki z zakończonego postępowania ofertowego 2/1.3WARR/2018

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż dnia 04.10.2018 r. zakończono postępowanie ofertowe nr 2/1.3WARR/2018.
Wyniki postępowania pod poniższym linkiem.

Z poważaniem,
Agnieszka Szafrańska

Notatka z wyboru wykonawcy – zapytanie ofertowe  nr 2/1.3WARR/2018.pdf

 

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 1.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym nr 1/1.3 WARR/2018.
Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie przygotowania strategii marketingowej.

Z poważaniem,
Agnieszka Szafrańska

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 1.3.docx
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 1.3.docx
Zapytanie ofertowe 1 1.3 WARR 2018.pdf

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 2.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym nr 2/1.3 WARR/2018.

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie opracowania aplikacji internetowej mającej na celu optymalizację funkcjonowania sklepu internetowego.

Z poważaniem,
Agnieszka Szafrańska

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 1.3.docx
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr. 2 1.3.docx
Zapytanie ofertowe 2 1.3 WARR 2018.pdf

 

Nasza firma aktualnie realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF.

Tytuł projektu: Rozwój działalności INSERVICES Agnieszka Szafrańska poprzez uzyskanie grantu na usługi doradcze w zakresie doradztwa na opracowanie architektury aplikacji internetowej oraz wdrożenia nowej strategii marketingowej celem zwiększenia poziomu sprzedaży.

Opis projektu: Opracowanie schematu działania aplikacji internetowej celem optymalizacji funkcjonowania sklepu internetowego i sprzedaży obwoźnej. Specjalnie w tym celu skonstruowany samochód będzie pojawiać się w określone dni, o wyznaczonych godzinach, we wcześniej wybranych miejscach. Nowa usługa wiąże się z potrzebą zaprojektowania specjalnie dedykowanej aplikacji internetowej na urządzenia stacjonarne i mobilne. Będzie ona pełnić rolę interaktywnego rozkładu jazdy, w którym widoczne będą konkretne miejsca i godziny pojawiania się samochodu z produktami regionalnymi, jak również będzie wspomagała obsługę sprzedaży „Regiopaczek”.

W zakresie usługi określenia strategii marketingowej dla firmy, będą przeprowadzenie następujące zadania:

 1. Analiza dotychczasowych działań firmy wraz z oceną systemu sprzedaży, marketingu.
 2. Przeprowadzenie czteroczynnikowej klasyfikacji narzędzi marketingu nazywaną 4P (produkt, cena, dystrybucja i promocja).
 3. Cele marketingowe.
 4. Strategie marketingowe.
 5. Program działań.
 6. Budżet marketingowy.
 7. Sposoby oceny i kontroli wyników.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest skorzystanie z usług doradczych będących podstawą do optymalizacji wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, zwiększenia jego rentowności poprzez optymalizację procesów sprzedaży i zyskania przewag konkurencyjnych. Celami szczegółowymi są: przygotowanie przedsiębiorstwa do uruchomienia innowacyjnej usługi, opracowanie technologii i funkcjonalności nowego systemu zamówień za pośrednictwem aplikacji, która zostanie stworzona w kolejnym etapie ze środków własnych Wnioskodawcy, jak również wdrażanie działań promocyjnych zgodnie z nową strategią marketingową i wprowadzenie na rynek nowych usług sprzedaży obwoźnej.

Efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie rozwój przedsiębiorstwa optymalizacja schematów i procesów sprzedaży, co wpłynie na poprawę poziomu sprzedaży usług. Działania doradcze, poprzez weryfikację potencjału, opracowanie długoterminowej strategii marketingowej i architektury aplikacji, w kontekście uruchomienia nowej usługi sprzedażowej, przełoży się na zwiększenie obrotów firmy, możliwość wzrostu zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstwa na arenie lokalnej oraz regionalnej.

Całkowita wartość projektu:  67 650,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 46 750,00 PLN

flagi akta