Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Do 300 000 PLN dotacji dla firm z woj. łódzkiego

Dla MŚP odnotowujących 15% spadek przychodów.

Dotacja do 85% na zakup środków trwałych i rozwiązań teleinformatycznych dla MŚP w województwie łódzkim. Możesz pozyskać dofinansowanie o wartości nawet do 300 tys. złotych, co stanowi aż 85% wartości projektu i jest przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji!

PROFITY PROGRAMU

Dofinansowanie do 300 000 zł.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 300 000 PLN. Pokrycie dotacyjne stanowi 85% wartości projektu.

Dotacja bezzwortna
Charakter bezzwortny oznacza, że wypłacone środki na cele programowe nie muszą być zwrócone.

Atrakcyjne przeznaczenie.
Konkurs pozwala na sfinansowanie środków trwałych oraz technologii teleinformatycznych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Przedsiębiorstwo z sektora MŚP (zatrudniające do 250 pracowników) posiadające siedzibę bądź oddział na terenie województwa łódzkiego. Beneficjent musi spełniać 3 podstawowe wymagania, opisane w dalszej części strony.

WARUNKI PROGRAMU

Jakie warunki musi spełnić podmiot starający się o dofinansowanie?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy podmiot musi spełnić min. 3 podstawowe warunki:

SPADEK PRZYCHODÓW

Przez spadek należy rozumieć zmniejszenie przychodów o min. 15% w ujęciu wartościowym obliczone jako stosunek łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

OKRES DZIAŁALNOŚCI

Dotacja przysługuje wyłącznie firmom, które zostały zarejestrowane i czynnie działały przed 1 stycznia 2019 roku.

WOJ. ŁÓDZKIE

Weryfikacji podlega siedziba lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego, dokonana na podstawie dokumentu rejestrowego.

TERMIN NABORU I WARTOŚĆ DOTACJI

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł.

Maksymalny poziom pomocy udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.
Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona.

TERMIN NABORU

Z programu może skorzystać wiele firm ze względu na dużą alokację środków w konkursie i wysoki poziom dofinansowania. W związku z czym warto powierzyć przygotowanie projektu doświadczonej firmie doradczej, która będzie w stanie wyciągnąć maksymalną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów merytorycznych, mających niebagatelne znaczenie na etapie oceny. Aby rzetelnie przygotować projekt i skutecznie ubiegać się o dofinansowanie nasi specjaliści potrzebują odpowiednio dużo czasu na opracowanie dokumentacji.

Termin naboru: 7 września 2022 – 28 września 2022

PRZYKŁADOWE INWESTYCJE

Maszyny
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (maszyny CNC, wycinarki laserowe, giętarki, maszyny do obróbki metali i tworzyw sztucznych, urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, obrabiarki) – nowe i używane

​​​​​​​Sprzęt specjalistyczny
maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (aparaty dla przemysłu chemicznego, aparaty wiertnicze, maszyny dla przemysłu surowców mineralnych, maszyny do obróbki drewna, maszyny dla przemysłu rolnego i spożywczego, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych) – nowe i używane

Urządzenia techniczne
sprzęt laboratoryjny, prądnice elektryczne, maszyny elektrostatyczne, sprężarki, maszyny cieplne, maszyny parowe, turbiny parowe

Narzędzia ręczne
narzędzia tokarskie, frezerskie, kowalskie, ślusarskie, szewskie, krawieckie, kamieniarskie, stolarskie, ciesielskie, do obróbki metali i drewna, do obróbki plastycznej, skrawające, ścierne i pomiarowe

Sprzęt teleinformatyczny
zestawy komputerowe, monitory, urządzenia multimedialne

Oprogramowanie specjalistyczne
wraz z licencją programy bankowe, finansowo-ksiegowe, inwentaryzacyjne, do celów administracyjnych, programy graficzne, oprogramowanie do obsługi zakupionych maszyn i urządzeń, licencja na Windows, pakiety MS Office.

Opracowanie strony internetowej

Środki transportu powiązane z projektem
samochody-chłodnie, polewaczko-zmywarki, zamiatarki, mobilne stacje naprawcze i diagnostyczne, mobilne sklepy, mobilne biblioteki, pojazdy do pomiarów geofizycznych, mobilne kina)

Urządzenia ekologiczne/OZE
powiązane z projektem panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, zbiorniki na wodę deszczową, kotły i maszyny energetyczne

DLACZEGO WSPÓŁPRACA Z INSERVICES?

Usługi świadczone przez Inservices cechują się profesjonalizmem i kompleksowością. 10 letnie doświadczenie w branży sprawia, że z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów dotacyjnych. Sprawdź nasze referencje.

Planując pozyskanie dofinansowania swoich inwestycji z UE przedsiębiorcy powinni również zwrócić uwagę na to, żeby ich przedsięwzięcia były nie tylko rentowne, ale spełniały wymogi w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Już w mijającej perspektywie finansowej często punktowane były działania właśnie z tego zakresu, w tym m.in. wspieranie powstawania nowych miejsc pracy, aktywizacja bezrobotnych, a także zaangażowanie w to, aby wytwarzany produkt czy świadczona usługa były przyjazne środowisku naturalnemu.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele instrumentów finansowych i programów, dzięki którym mogą pozyskać fundusze na swoją działalność. Istotne jest, aby jak najlepiej i z odpowiednim wyprzedzeniem przygotowali się do napisania wniosków.
​​​​​​​
Nasza firma, posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych. Zespół tworzą profesjonalni pracownicy którzy wiedzą, jak skutecznie aplikować o dotacje unijne na wymarzoną inwestycję. Pamiętaj, uzyskanie dotacji unijnych nie musi być problematyczne. Rzetelna pomoc i fachowe doradztwo to sposób, jak zawalczyć o wysokie dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


  ANKIETA

  Wypełnij poniższe pola, abyśmy przyśpieszyli próbę podjęcia kontaktu.

  1. Czy w 2021 roku odnotowałeś/aś spadek przychodów o min. 15% w stosunku do 2019 roku? TakNie
  2. Czy firma została założona przed 1 stycznia 2019 roku? TakNie
  3. Czy Twoja firma jest zarejestrowana lub posiada siedzibę w województwie Łódzkim? TakNie
  4. Czy Twoja działalność mieści się w sektorze MŚP? TakNieNie wiem

  informacje o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych RODO Polityka Prywatności

  InServices Agnieszka Szafrańska

  Dane kontaktowe
  tel.: 511383331
  email: dotacje@inservices.pl

  Adres biura
  ul. Jabłeczna 14/12
  50-539 Wrocław