Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego  nr. 1/1.2.1 WARR/2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zakończono postępowanie ofertowe nr  1/1.2.1 WARR/2019

Wyniki postępowania  pod poniższym linkiem.
Postępowanie przeprowadzone przez spółkę INSERVICES SP. Z O.O.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Agnieszka Szafrańska

Ogłoszenie wyników postępowania ofertowego nr. 1/1.2.1 WARR/2019

 


Informacja o realizacji projektu

Nasza firma aktualnie realizuje projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Tytuł projektu: „ Rozwój działalności Spółki Inservices poprzez skorzystanie z usług jednostki naukowej lub badawczej w zakresie opracowania systemu elektronicznej obsługi klienta opartego na technologii sieci neuronowych, połączonego z platformą do wymiany danych.”

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie oferowanych usług w postaci platformy internetowej umożliwiającej elektroniczną obsługę klientów.

całkowita wartość projektu:    117.500,00PLN

kwota dofinansowania:            99.875,00PLN

flagi akta


Zapytanie Ofertowe nr 1/1.2.1WARR/2019

Szanowni Państwo zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania systemu elektronicznej obsługi klienta.

 

Zapytanie ofertowe nr 1 1.2.1WARR 2019

załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY dla Inservices Sp. z oo

załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O POTENCJALE PERSONALNYM I TECHNICZNYM

załacznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ MIĘDZY PODMIOTAMI WSPÓŁPRACUJĄCYMI

 


Informacja o realizacji projektu

INSERVICES SP. Z O.O. realizuje grant współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Rozwój działalności INSERVICES Sp. z o.o. poprzez uzyskanie grantu na usługi doradcze w zakresie przygotowania architektury dla systemu do elektronicznej obsługi klientów oraz opracowania strategii marketingowej dla branży doradczej w celu pozyskania szerszego grona klientów i zwiększenia poziomu sprzedaży”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”

Poddziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Projekt polega na rozwoju działalności przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie dofinansowania na usługi doradcze w zakresie przygotowania architektury systemu elektronicznej obsługi klienta oraz przygotowania nowej strategii marketingowej. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie architektury systemu z uwzględnieniem wymiany danych oraz wdrożenie nowej strategii marketingowej uwzględniającej nowe ścieżki rozwoju firmy. Obie usługi           w konsekwencji przełożą się na pozyskanie szerszego grona odbiorców oraz zwiększenie zysków w najbliższych latach.

Całkowita wartość projektu: 70.000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  59.500,00 PLN

Termin realizacji projektu: 15.12.2018 – 31.05.2019

 stopka do wpisu


Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 1.

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam do udziału w postępowaniu ofertowym nr 1/WARR/2019.

Zamawiającym jest spółka INSERVICES SP. Z O.O.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Agnieszka Szafrańska

załącznik do zapytania ofertowego INSERVICES.docx
zapytanie ofertowe INSERVICES.pdf


Wyniki z zakończonego postępowania ofertowego 1/WARR/2019

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zakończono postępowanie ofertowe nr 1/WARR/2019.

Wyniki postępowania  pod poniższym linkiem.
Postępowanie przeprowadzone przez spółkę INSERVICES SP. Z O.O.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Agnieszka Szafrańska

Notatka – wyniki do zapytania ofertowego  nr 1/WARR/2019.pdf