Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

zakup środków trwałych

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Dla mikro, małych, średnich firm z dolnego śląska

O PROGRAMIE

Konkurs inwestycyjny 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii. Program daje szansę mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wsparcie finansowe w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dokonania zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług . Program pozwala na pozyskanie dofinansowania na cele inwestycyjne firmy.

skorzystać mogą przedsiębiorstwa MŚP z siedzibą na dolnym śląsku (tzn. firmy zatrudniające od 1 do 249 pracowników oraz samozatrudnienie)

wysokość wsparcia to aż 80% (w zależności od wartości projektu od 30 tys. do 400 tys. PLN)

Środki z dotacji można rozdysponować wyłącznie na zakup ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

warunkiem otrzymania dotacji jest odnotowanie spadku o wartości co najmniej 30% średniorocznych obrotów w stosunku do 2019 roku.

wsparcie przysługuje w formie bezzwrotnej, tzn. podmiot nie zwraca środków instytucji.

początek naborów rozpoczyna się 30 czerwca 2021 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 249 pracowników lub posiadające status samozatrudnienia, których roczny obrót nie przekracza poziomu obrotów oraz bilansu rocznego zdefiniowanego w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Podmiot musi wykazywać spadek 30% średniorocznych przychodów w stosunku do roku 2019, a także nie może posiadać zaległości w ZUS/KRUS.

Decydując się na współpracę z InServices nie ponosisz żadnych kosztów przed uzyskaniem dotacji. Inservices oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu. Pomagamy uniknąć nieprzyjemności związanych z procesem aplikowania o wsparcie, jak również uniknąć konsekwencji związanych z naruszeniem zapisów regulaminowych mogących skutkować niepozyskaniem lub koniecznością zwrotu dofinansowania.

TERMIN NABORU I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać w odpowiednim urzędzie. Wnioski należy przygotować na aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach, zgodnych z listą dokumentów związanych z naborem, wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku.

Rozpoczęcie naboru: 30 czerwca 2021
Koniec naborów: nieznany

DLACZEGO WSPÓŁPRACA Z INSERVICES?

Usługi świadczone przez Inservices cechują się profesjonalizmem i kompleksowością. 10 letnie doświadczenie w branży sprawia, że z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów dotacyjnych. Sprawdź nasze referencje.

Kluczowa rola firmy Inservices zaczyna się już na etapie doboru odpowiedniego instrumentu z którego skorzysta podmiot ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Najkorzystniejszy z wariantów dobiera analityk po wstępnej analizie specyficznej sytuacji podmiotu pod kątem statusu firmy, wielkości zatrudnienia oraz sytuacji finansowej. Dobór odpowiedniego wariantu dofinansowania może skutkować zwiększeniem wsparcia o 100%.

Rolą firmy Inservices jako firmy doradczej jest sporządzenie kompleksowej dokumentacji (wniosek, załączniki i pełna dokumentacja) niezbędnej do otrzymania wsparcia. Rola podmiotu ubiegającego się o dotację dzięki współpracy z firmą doradczą zostanie ograniczona do minimum i sprowadza się do dostarczenia informacji bazowych (m.in. dane kadrowe przedsiębiorstwa).

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  informacje o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych RODO Polityka Prywatności

  InServices Agnieszka Szafrańska

  Dane kontaktowe
  tel.: 665605919
  tel.: 511383331
  email: dotacje@inservices.pl

  Adres biura
  ul. Jabłeczna 14/12,
  50-539 Wrocław