Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

zakup środków trwałych

DOFINANSOWANIE NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Dla mikro, małych, średnich firm z Aglomeracji Wałbrzyskiej

O PROGRAMIE

Konkurs inwestycyjny 1.5.2 na wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Program daje szansę mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wsparcie finansowe w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, dokonania zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług . Program pozwala na pozyskanie dofinansowania na cele inwestycyjne firmy (zakup ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

skorzystać mogą podmioty posiadające siedzibę na Dolnym Śląsku, na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej, należące do sektora MŚP (zatrudniające od 1 do 249 pracowników lub samozatrudnienie)

wysokość wsparcia to aż 80% (wartość projektu od 30 tys. do 400 tys. PLN)

środki z dotacji można rozdysponować wyłącznie na zakup ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

warunkiem jest posiadanie siedziby na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

wsparcie przysługuje w formie bezzwrotnej, tzn. podmiot nie zwraca środków instytucji.

początek naborów rozpoczyna się
10 sierpnia 2021 roku.

PREMIOWANE ELEMENTY PROJEKTU

W trybie konkursowym, niektóre elementy zapewniają wnioskującemu dodatkowe punkty, które mogą wyżej pomogą uzyskać wyższą pozycję w rankingu według którego instytucja przydziela środki finansowe. Do elementów premiowanych należą:

✓ Poziom innowacyjności
✓ Zgodność projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami
✓ Posiadane certyfikaty
✓ Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie
✓ Pozytywny wpływ na środowisko
✓ Wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny

Inservices oferuje kompleksową pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu projektu. Pomagamy uniknąć nieprzyjemności związanych z procesem aplikowania o wsparcie, jak również uniknąć konsekwencji związanych z naruszeniem zapisów regulaminowych mogących skutkować niepozyskaniem lub koniecznością zwrotu dofinansowania.

TERMIN NABORU I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać w odpowiedniej instytucji. Projekt należy przygotować na aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach, zgodnych z listą dokumentów związanych z naborem, wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku. Współpracując z nami, ograniczamy Państwa wkład do minimum, a wszelkie formalności pozostają w naszym zakresie.

Rozpoczęcie naboru: 10 sierpnia 2021
Koniec naborów: 30 września 2021

DLACZEGO WSPÓŁPRACA Z INSERVICES?

Usługi świadczone przez Inservices cechują się profesjonalizmem i kompleksowością. 10 letnie doświadczenie w branży sprawia, że z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 1000 projektów dotacyjnych. Sprawdź nasze referencje.

Rolą firmy Inservices jako firmy doradczej jest sporządzenie kompleksowej dokumentacji (wniosek, załączniki i pełna dokumentacja) niezbędnej do otrzymania wsparcia. Rola podmiotu ubiegającego się o dotację, dzięki współpracy z firmą doradczą zostanie ograniczona do minimum i sprowadza się do dostarczenia informacji bazowych (m.in. dane finansowe przedsiębiorstwa, informacje o zatrudnieniu)

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  informacje o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych RODO Polityka Prywatności

  InServices Agnieszka Szafrańska

  Dane kontaktowe
  tel.: 665605919
  tel.: 511383331
  email: dotacje@inservices.pl

  Adres biura
  ul. Jabłeczna 14/12,
  50-539 Wrocław