Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu rozwój działalności poprzez zatrudnienie 1 pracownika oraz świadczenie usług mobilnej Sali zabaw dla dzieci i dorosłychwspółfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  • Przewidywane wyniki operacji :
  • Zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia o 1 EPC,
  • Zwiększenie potencjału regionu w kontekście ilości podmiotów gospodarczych zajmujących się świadczeniem usług dla mieszkańców o 1 jednostkę.
  • Promocja obszaru LGD w materiałach promocyjnych Wnioskodawcy.

Wartość realizowanej operacji: 245.256,49 zł,w tym ze środków EFRROW: 101.230,00 zł

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wdrażanej przez LGD DOBRA WIDAWA. 


logo ue
logo
leader
prow

Firma INSERVICES AGNIESZKA SZAFRAŃSKA zrealizowała projekt w zakresie „Wprowadzenie Na Obszar LGD Usług Mobilnej Sali Zabaw” dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – wspieramy mieszkańców naszego obszaru, działaczy społecznych, przedsiębiorców – w realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich – projektów kulturalnych, społecznych, inwestycyjnych.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest Stowarzyszeniem działającym na zasadzie partnerstwa składającego się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego oraz mieszkańców. Zrzesza 10 sąsiadujących ze sobą gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków, należących do 4 powiatów – oleśnickiego, wrocławskiego, oławskiego oraz namysłowskiego.

Celem LGD jest łączenie rozproszonych dotąd działań mieszkańców, stymulowanie ich pomysłowości i aktywności związanej z działaniem na rzecz obszaru gmin członkowskich oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju tego obszaru.

Na podstawie podpisanej z Zarządem Województwa Dolnośląskiego Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, LGD Dobra Widawa prowadzi nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i rozdysponowuje środki na następujące działania na swoim obszarze:

  • premie na start w wysokości 100 000,00 zł na stworzenie własnej firmy
  • dotacje na rozwój firm w maksymalnej wysokości 300 000,00 zł
  • dotacje na rozwój niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej/kulturalnej, w ramach których zagospodarowana zostaje przestrzeń publiczna, taka jak place zabaw, boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne, mała architektura, szlaki turystyczne (rowerowe, kajakowe, konne) czy nasadzenia roślinności
  • dotacje w wysokości do 50 000,00 zł na realizacje projektów grantowych przez lokalnych działaczy i organizacje pozarządowe w zakresie aktywizacji społecznej, zachowania lokalnego dziedzictwa, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej, ochrony zabytków
  • operacje własne i projekty współpracy w ramach których np. podejmowane są działania na rzecz promocji walorów naszego obszaru

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

ul. Wojska Polskiego 67/69
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 32 01
e-mail: biuro@dobrawidawa.pl
www.dobrawidawa.pl
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – „Oficjalny Profil”