Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatne spotkanie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Co nowego?

AKTUALNOŚCI

Dotacje unijne na Dolnym Śląsku w 2019 roku

dotacje_unijne_na_dolnym_slasku_2019_rok

Opierając się o raporty i prognozy Ministerstwa Rozwoju dotyczące wykorzystania środków unijnych w obecnej perspektywie, można założyć, że największy procent alokacji przypadnie na lata 2019-2021. W związku z czym warto poznać możliwości dofinansowania i zastanowić się nad skorzystaniem z dotacji w nadchodzącym roku, który może okazać się jedną z ostatnich szans przed obowiązkowym rozliczeniem funduszy […]

(więcej…)

RPO WO 9.1.3 Wsparcie Edukacji Przedszkolnej

dotacje-unijne-wroclaw

Uwaga Przedsiębiorcy oraz podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego! Rusza konkurs, dzięki któremu możecie rozwinąć swoją działalność oraz rozszerzyć ofertę świadczonych przez siebie usług z 85% poziomem dofinansowania z funduszy unijnych.

(więcej…)

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

dofinansowania-unijne

W listopadzie zostanie ogłoszony nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2.A. „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” obejmujący aglomerację wrocławską.

(więcej…)

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

projekt unijny oferujący dofinansowanie dla firm na budowę przedszkoli

Ogłoszono nabór w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działanie 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” obejmujący aglomerację wrocławską, wałbrzyską i jeleniogórską. 

(więcej…)

Polskie Mosty Technologiczne

program unijny polskie mosty technologiczne eksport do japonii chin i wietnamu

Właśnie trwa nabór wniosków dla innowacyjnych firm z sektora MŚP, które chcą eksportować do Japonii, Chin i Wietnamu. Dofinansowanie dla firm to świetna okazja, by rozpocząć działania eksportowe lub zwiększyć ich wolumen! Dowiedz się co aktualne projekty unijne mogą zaoferować Twojej firmie.

(więcej…)

Dotacja na rozpoczęcie działalności, środki do pozyskania w aż 13 gminach na Dolnym Śląsku!

dotacja na rozpoczecie dzialalnosci

Świetna wiadomość dla przyszłych przedsiębiorców z Dolnego Śląska. W tym roku odbędą się jeszcze dwa konkursy organizowane przez Lokalne Grupy Działania, w których będzie realizowana dotacja na rozpoczęcie działalności. Dzięki planowanym do przeprowadzenia konkursom, Wnioskodawcy będą mogli uzyskać 100% bezzwrotnego dofinansowania na założenie firmy.

(więcej…)

Dotacje na inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową

dotacje-uniine

Chciałbyś pozyskać dotacje unijne na inwestycje w edukację ponadgimnazjalną? Prowadzisz szkołę lub ośrodek szkolno wychowawczy? A może chcesz pozyskać dofinansowanie dla jednostki samorządu terytorialnego, związku albo stowarzyszenia? Już niebawem ruszy nabór wniosków dla beneficjentów realizujących projekty na terenie ZIT WrOF, dzięki któremu można otrzymać środki unijne!

(więcej…)

Dotacje na wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych do działalności przedsiębiorstw

dotacje-unijne-na-innowacje

Znaczna część zapytań ze strony potencjalnych klientów, którzy zgłaszają się do nas w sprawie dotacji, dotyczy dwóch obszarów: inwestycji obejmujących zakup maszyn i urządzeń oraz informatyzacji przedsiębiorstw. Wprowadzenie technologii IT dotyczy przede wszystkim: tworzenia aplikacji, systemów do zarządzania firmą, uruchamiania sklepów internetowych oraz innych rozwiązań przyczyniających się udoskonaleniu procesów zarządzania i obsługi klientów w MŚP.

(więcej…)

DOTACJE BHP DLA FIRM – przez innowacje do bezpieczeństwa

dotacje-bhp-dla-firm

Bezpieczeństwo i higiena pracy to jeden z najważniejszych aspektów dla każdego pracodawcy, który odpowiada za stworzenie odpowiednich warunków pracy w swoim przedsiębiorstwie. Może okazać się, że konieczne będzie przeprowadzenie modernizacji działalności, a to wiąże się z wysokimi kosztami, które mogą stanowić przeszkodę dla przedsiębiorców. Dobrym rozwiązaniem są dotacje BHP dla firm z ZUS, co pozwala […]

(więcej…)

POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

poir-design-dla-przesiebiorcow

O fundusze UE w ramach konkursu „Poir 2.3.5 Design dla przedsiębiorców” mogą starać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małej lub średniej firmy. Dofinansowanie dla firm będą podlegać projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt […]

(więcej…)

6 zasad strategii rozwoju przedsiębiorstwa

5 zasad strategii rozwoju przedsiębiorstwa

By wziąć udział w konkursach dotyczących dotacji unijnych związanych z rozwijaniem działalności na rynkach zagranicznych, niezbędna jest przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Pomaga ona określić kierunek rozwoju i podjąć decyzję, na których rynkach warto oferować swoje produkty lub usługi i jakie podjąć działania. Jest ona także jednym z elementów wymaganych w procesie starania się o środki […]

(więcej…)

6 kroków do uzyskania dotacji unijnych na start

stop

Chciałbyś zostać przedsiębiorcą ale brakuje ci funduszy na start? Chcesz rozpocząć działalność z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, ale nie wiesz od czego zacząć? Dzieli Cię tylko 6 kroków do uzyskania dotacji unijnych na start. Z nami otworzyć firmę przy współudziale dotacji unijnych lub dofinansowania krajowego! 

(więcej…)

Wpis do ewidencji producentów ARiMR

writing-pad-3229690_1920

Wnioskodawca który zamierza ubiegać się o środki z Unii Europejskiej dystrybuowane przez ARIMR lub LGD (Lokalne Grupy Działania), w pierwszej kolejności powinien uzyskać wpis w ewidencji producentów (EP),  który będzie również identyfikatorem podmiotu w kontaktach z ARiMR i KOWR.

(więcej…)

Projekty inwestycyjne – o czym należy pamiętać?

projekty inwestycyjne

Konkurs na Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP to jeden z najpopularniejszych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych pozwalających na zakup środków trwałych. Warto zaznajomić się z jego specyfiką. 

(więcej…)

Jak przygotować firmę do pozyskania dotacji unijnych?

dotacji unijnych

Pozyskanie dotacji unijnych to krok milowy w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nie jest jednak łatwo znaleźć się na liście firm, którym przyznano dofinansowanie unijne. Powodzenie w konkursie, w ramach których rozdzielane są fundusze z UE, zależy od wielu czynników. Jak więc najlepiej przygotować firmę do pozyskania funduszy unijnych? 

(więcej…)